A different take on Israel and Other Important Issues

Posts tagged ‘תורה מצוות עבודה כלכלה בנקים טכנולוגיה’

משועבדים לעבודת ידינו

משועבדים לעבודת ידינו

רוב היהודים, כולל הרבנים, אינם מודעים להיותנו יוצרים את מציאותנו.
למרבה ההפתעה, הגויים מודעים לעובדה זאת יותר מאתנו

המציאות היא יצירה של היהודים; העולם הנו התגשמות וציור המדרגה המוסרית-רוחנית שהשגנו

ה’ יתברך אינו היוצר של המציאות בה אנו חיים. ה’ הוא בורא היהודים והוא המאפשר את היצירה ע”י היהודים

כל הגה היוצא מפינו וכל תנועה של גופינו מתורגמים ליצור ממשי: כל עולם החי ובכלל זה הגויים. המציאות לא מוצאת חן בעינינו? – זה מה שאנו יוצרים כשאנו לא עושים את מצוות ה’ כרצון ה’

הם הגויים נראים ונשמעים כך:
http://www.facebook.com/groups/61260092230/
אנו יודעים שאין אנו עושים את המצוות כדת וכדין

כל עוד אין אנו עושים את מצוות ה’ יתברך “ואהבת את ה’ אלקיך בכל לבבך, בכל נפשך, ובכל מאדך,” כל עוד אנו מזלזלים בדברי ה’ ובוחרים לא לשמור את מצות השמטה והיובל – אנו יוצרים גויים המזלזלים בנו, מלאי חמדנות וחומרנות שלא למדו איך לנוח. שנאתם כלפינו מופגנת ללא הרף. הגויים קיימים כדי להראות לנו מי אנחנו – לטוב ולרע, כמו מראה מגדלת. הם מציגים בפנינו, בהגזמה שנוכל להבין, מה כבר השגנו במוסריות-רוחניות ומה עדיין לא השגנו, והם עושים זאת במרץ ובהתלהבות

הנביאים ידעו בדיוק מה יכול להיווצר מכל הגה מפיו של יהודי/ה דובר/ת עברית ומכל תנועת גוף של יהודי/ה. לכן, הם יכלו לאמר לנו בדיוק מה יהיה העתיד. הם ידעו – על פי הנאמר והנעשה על ידנו, ועל פי הדברים שלא אמרנו ולא עשינו – מה, בדיוק, יתקיים בעולם היצירה

אנחנו, כל בית ישראל יחד, יוצרים את המציאות. אמת זאת על כל יהודי להבין ולקבל, ועל כולנו להפנים. זאת המשמעות של היותנו העם הנבחר

האחריות אדירה וכבדה עד מאד. משום כך עלינו לפתח בתוכנו אהבת ה’ ויראתו, לעשות את *כל* המצוות כדבר ה’. כשיהודי מבין שה’ יתברך נתן לנו את הזכות ליצור עולם בצלמנו, הוא מתמלא באהבה ובהכרת טובה. כשיהודי מבין מה יקרה אם הוא לא יעשה את כל מצוות ה’ בדיוק כמו שה’ מצווה אותנו – שאז הוא ייצור מציאות נוראית בה הוא יהיה שבוי, לה הוא ישתעבד – לבו חייב להתמלא ביראת ה’ אינסופית

עלינו לחזור אל דרך ה’ בלי שום פשרות ופקפוקים. זוהי מצות פדיון שבויים – ואנו השבויים. כך אנו פודים איש את רעהו ואת כלל עמנו מכלא איום ונורא.

התוהים כיום איך יהודים פעם השתחוו לפסילים מעשה ידיהם או מקנת כספם, אינם מבינים מה זאת עבודה זרה אמתית. עבודה זרה היא העדר ההכרה כי אנו יוצרים את הגויים כפי שהם, בצלמנו ממש, ואז מתפשרים בענייני קדושה על פי הדרישות של אותם הגויים שזה עתה יצרנו! יהודי חוטא בעבודה זרה כשהוא יוצר מציאות מכוערת וקשה עקב אי-קיום המצוות כדת משה; אז הוא משלים עם המציאות הנגלית לפניו, זאת שנוצרה על ידו, ומתפשר על דבר ה’, ח”ו, כדי להתאים את עצמו לגולם המפלצתי שהוא ברא.

התקנת פרוזבול (פרוז- תקנה, בולי- עשירים, דהיינו בעלי ההון) וקבלתה היו עבודה זרה גרידא. פרוש המושג הוא: הלל התכופף בפני העשירים, כהני הבעל. סבלנו יותר מאלפיים שנה, כולל חורבן הבית השני, בגלל התקנת פרוזבול והפשרנות המאפשרת אותה, ולא נפסיק לסבול עד שנבטל תקנה מוטעית זאת ונחזור בתשובה – כולל השמטת החובות – לטובתנו ולטובת היצירה כולה

אנחנו, היהודים, יכולים לשנות את המציאות. בעצם, אנו מצווים לתקן את המציאויות הקשות שיצרנו. זאת כל העבודה שלנו

לא נוכל לשנות את המציאות החברתית-כלכלית כל עוד פרוזבול בר-תוקף. מצוות שמטה ויובל הם מרכזיים למארג המציאות החברתית-כלכלית; הם “לוח השנים” האמתי שלנו ואין כל תקווה לתקן את המציאות הפגומה בלי קיום מצוות שמטה ויובל כדת וכדין. מצוות שמטה ויובל הן השרש של כל מציאות כלכלית-חברתית. אם השרש אינו בריא, כי אנחנו פוגעים בו בהזנחת אותן מצוות, כל ענף הגדל ממנו יהיה רקוב וחולה ולא נספיק לחתוך את הענפים הרעים לפני שיצמחו ענפים חולים נוספים במקום החתך

לכן, שום ארגון צדקה או ארגון גמילות חסדים, שום הפגנה או מהפכה לא הצליחו עד כה למגר את העוני וליישר את עוותי הרשע בעולם – והם גם לא יפתרו את בעיות ההתרוששות בעתיד

מאז חידוש הישוב היהודי בארץ הקודש לא הקפדנו לשמור את מצוות שמטה ויובל, והמציאות החברתית-כלכלית של העולם כולו הרבה יותר גרועה ממה שהיתה כשהיינו בגולה, כי עצם היותנו על אדמתנו מגביר את עצמת השפעתנו על הבריאה. עלינו להבין זאת! זאת הסיבה האמתית לרצונם של גויים רבים הפועלים למגר את המדינה. בלי להבין את פנימיות הדברים, בלי להבין כי היהודים מיצרים את כל המציאות ע”פ רמת המוסריות-הרוחנית שלנו, הם רואים את התוצאות – העולם כולו במצב יותר גרוע ממה שהוא היה לפני שחזרנו ארצה

המציאות לא יכולה לכופף את היהודים! היהודים חייבים לכופף את המציאות לרצון ה’ יתברך

אנו יוצרים את הגויים כצלמנו וכדמותנו. הם עושים ברמת העשייה את אשר אנו עושים ברמת היצירה. במקום לעשות את המצוות כדת וכדין ולהגיע, כתוצאה מכך, למוחין גדלות די הצורך לדעת כי אנו מיצרים את הגויים; יצרנו אותם בלא יודעין כי לא עשינו את המצוות כרצון ה’ ולכן נשארנו במוחין קטנות ויצרנו אותם במוחין קטנות – דהיינו, פגומים בהיותם כפי שעשיית המצוות שלנו היתה פגומה. אזי הטכנולוגיה שהגויים עושים משקפת את היצירה שלהם על ידנו. ככל שנרבה ליצור אותם לא-בטהרה, הם יבנו את הטכנולוגיה שלהם וישתעבדו לה – בדיוק כפי שאנו משתעבדים לתוצרים שלנו, קרי: הגויים, כי לא מלאנו את רצון ה’ – וכך גם אנו משתעבדים לטכנולוגיה שלהם יחד אתם.

מהו בכלל העולם הכלכלי? מה זאת בנקאות?
לקדוש ברוך הוא יש בית אוצר – בו מופקדים ה”חשבונות” (=המעשים) שלנו. המעשים שלנו הם בעצם יצורים חיים, נושאי-פירות; ופירות אלו הם בשלים, מתוקים ובריאים או, חלילה, בוסר מר ומזיק, על פי מעשינו.

מערכת הבנקאות שאנו יוצרים ומתחזקים בעולם הזה משקפת את בית האוצר של ה’ יתברך. אם היינו שומרים את כל המצוות הכרוכות בעושר כדת וכדין, עולם הבנקאות היה יפה ובריא – אבל פשענו וקבלנו פרוזבול. אז כל המערכת הבנקאית הנה מעוותת, אכזרית ומכוערת.

הגויים, ברמה של עשייה, מחקים את מעשינו בצורה גסה ומוגזמת ביותר; כך מקיימים הם עולם של בנקאות המשקף את רמת המוסר של היהודים, בהפרזה, כדי שנראה, סוף סוף, מה עשינו. למרבית האבסורד, יהודים הולכים לעבוד אצל הגויים ומשתעבדים להם. רוב היהודים מסרבים לראות את המציאות ומעדיפים לשנוא את הגויים ולהאשימם בכל תחלואינו.

אחי ואחיותי היקרים מכל, דעו: אין לגויים שום תכונות שהם לא קבלו מהיוצר שלהם – בית ישראל.

נוכל להשתחרר משעבודנו לגויים אותם יצרנו רק ע”י יצירתם בטהרה בעשיית כל המצוות כדבר ה’, תג לתג.

בברכה,

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Tag Cloud