A different take on Israel and Other Important Issues

Posts tagged ‘יום הכפורים הכיפורים כפורים כיפורים’

שיעורים מיום הכפורים

שעורים מיום הכפורים

שיעורים מיום הכפורים from Doreen Dotan on Vimeo.

דורין אלן בל-דותן, צפת
ה’תשע”ג

שיעורים מיום הכפורים

ב”ה

שיעורים מיום הכפורים

להדליק
= 179
= עקדה
= א-להים שם ידו על ראשי
= 2177 = 179
= א-להים שם ידו תורה
= א-להים שם ידו את הרה

מדליק = 184
= פקד
= לנקד

להדליק נר
= 429 = משפט
= א-לי משמח
= א-לי שמח לי

את = 401
= שמחה גדולה
= קרן הנשמה
= 1400 = 401
= קרן כל ספרי
= עלץ הנשמה
= קרן כל ספרי
= הנשמה עתיקה קדושה

הנר = 255
= נהר
= רנה

מדליק את הנר = 840
= מנשמתי
= מתת
= מדליק הנר שמחה גדולה
= פקד שמחה גדולה רנה
= פקד הרה שמחה גדולה מאד

יום = 616
= התורה
= שישו
= קדמוניות

כ = 20
= ידו
= חוגג
= חגגו
= עלץ חוה = 1019
= חוה עתיקה קדושה
= העתיק הקדוש הוגה
= הקדשים
= האדם הקדש
= עלץ הוגה
= קרן גוי
= נשים מחוה

פור = 286
= צחוק חוה המהדהד
= צחוק הוגה המהדהד
= צחוק חוה מבטא הפשוטים
= צחוק אליהו חוה העתיקה הקדושה
= נרו חוה העתיקה הקדושה
= 1285 = 285

ים = 610
= האדם
= בורא את
= דרות
= את הדר
= הדר שמחה גדולה
= הצחוק שמחה גדולה
= צוחקות
= את הצחוק
= את הצדיק

= אתה צוחק
= אתה צדיק

יום הכפורים = 1537
= 538
= שישו הכפורים
= ושיש היוצר האדם
= אשר לבה
= אשר לשון
= ליצר עולם אשר
= אשר לכפר עולם
= עולם אלף

כהן = 725
= כל העם
= כלי הכלים
= עולם שמחה הימים
= 1724 = 725

גדול = 43 = גיל

ראש = 501 = אשר

טוב ליצר עולם שמחה עולם צדק עולם אשר עולם חסד
= 4291 = 295 = מנרה

טוב ליצר עולם שמחה עולם צדק עולם אשר ועולם חסד
= 4297 = 301
= מנורה
= אש
= קרא
= מתקן ימי = 1300 = 301
= מתקן עולם שמחה = 2299 = 301

אנא, למען השם יתברך ולמען הבריאה, להדליק את נר המנורה

ככתוב בתפילת נעילה:

וּבְכֵן צַדִּיקִים יִרְאוּ וְיִשְׂמָחוּ וִישָׁרִים יַעֲלזוּ. וַחֲסִידִים בְּרִנָּה יָגִילוּ. וְעולָתָה תִּקְפָּץ פִּיהָ. וְכָל הָרִשְׁעָה כֻּלָּהּ כְּעָשָׁן תִּכְלֶה. כִּי תַעֲבִיר מֶמְשֶׁלֶת זָדון מִן הָאָרֶץ:

רק השמחה תעביר את ממשלת הזדון מן הארץ.

אנחנו יכולים לכתוב מכתבים, להפגין, להחרים מוצרים, להפיץ מידע על רשלנות, מחדלים ושחיתות…וכל אלה לא יועילו כלום.

רק להציף את העולם במבול של שמחה, רנה, דיצה, עלס, עלז, חדוה, ששון, גילה, פצחה, צהלה, תרועה ועלץ יטהר את העולם מהרשע. וזה סוד נח.

עלינו לדעת ולהפנים כי כל רשע נובע אך ורק מהדכאון. כשלב יהודי נופל, כל בריאה נופלת יחדיו.

להיות בשמחה וליצור שמחה עבור הזולת אינו בגדר הרשות אצל היהודים. זאת המצוה החשובה ביותר.

ובענין השמחה אסור לנו להיות מושפעים מן העולם – אלא אך ורק משפיעים.

היעד של כל יהודי ויהודיה בבריאה הוא ליצור שמחה.

שבת שלום חג סוכות שמח לכוווול בית ישראל וברכות שמחה לכוווול העולם.

דורין אלן בל-דותן, צפת
ה’תשע”ג

Tag Cloud