A different take on Israel and Other Important Issues

Posts tagged ‘הפגנה אוהלים תל אביב מהפכה דיור’

ההפגנות עדין לא המהפכה

השלב של ההפגנות במהפכה השלב הכי פחות חשוב ורוב המהפכות נופלות לפני שהן נולדות כי שמים יותר מדי דגש על שלב ההפגנות

למעשה, השלטונות לעתים אף מעודדים הפגנות כי הן מפיגות כעס ומבזבזות אנרגיה

מפגינים יוצאים לרחוב וזועקים לכל עבר על מה הם מתנגדים

הרבה יותר חשוב להיות מודע למה אנחנו בעד

ראיתי שלט עליו כתוב: מהפכה של תודעה

עכשיו, אלה מילים

חייב להיות מהפכה של התודעה אם תהיה מהפכה מוצלחת

הדבר הכי קריטי להצלחת מהפכה הוא הקמת מערכות חברתיות אנושיות המחליפות את המערכות הבלתי אנושיות של השלטון.
והם צריכים להיות מוכנות, לפחות חלקית, ברגע שהממשלה נופלת כי אם לא, נהיה בתוהו ובוהו ונצטרך לחזור אל השיטה הקודמת

דווקא בענין זה יש הרבה ללמוד מהחרדים האנטי-ציוניים. יש להם מסורת עתיקת יומין של גמילות חסדים ועזרה הדדית קהלתית. הם הקימו מערכות של שירותים חברתיים במקביל לאלה של הממשלה כי הם לא רצו להיות תלויים בממשלה.

יש לחרדים המון גמ”חים – גמ”חים לכל דבר העולה על הדעת ממוצצים לתינוקות עד ספרי בריאות עד מקדחות על מטרנה לצד בגדים וציוד חיוני . אפשר להקים פרויקטים דומים – יש להרחיבם ושכלל אותם כך שיהיו מערכות הספקה ממש המספקים את צרכינו.

יש הרבה בתים עם בורות תחתיהם – יש לבדוק איך לנצל אותם לטובה כך שנפסיק להיות תלויים בתאגידי המים.

יש להרבה אנשים חצרות בהם אפשר להתחיל פרויקטים של אקווהפוניקה כדי להפחית עד כמה אפשר התלות ספקי אוכל גדולים.

אין לי מילים לתאר עד כמה שתי הנקודות האחרונות חיוניות. כל עוד אנו תלויים בממשל למי השתיה ולאוכל – תשכחו ממהפכה אמתית

אקוופוניקה (או אקווהפוניקה) היא שיטה פשוטה, חסכונית וממש כיפית לגדל אוכל. אקווהפוניקה משתמשת בעשירית כמות המים של חקלאות מסורתית ואין כל צורך להתכופף כי הגדול בכלים שאפשר לשים אותם בכל גובה רצוי. אקווהפוניקה שיטה של גדול פרות וירקות וגם דגים אורגניים וטהורים לגמרי. היא כל כך קלה ופשוטה וזולה שכל אחד יכול. כדאי לנו לבדוק איך להקים פרויקטים של אקווהפוניקה הקלתיים

הנה קצת מידע אודות אקווהפוניקה. לא צריך לקנות את המערכות שלהם – אפשר לבנות אותן בקלות ובזול מחומרים שמשיגים בחנויות לכלי בית

http://www.livingreen.co.il/125649/%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94

במקום לשבת באוהלים יש לנצל את הזמן ולהפגש כדי לנהל רב שיח על איך נוכל לקחת את גורלנו בידינו ולבנות עבור עצמנו מציאות מתאימה יותר לחזון שלנו

שום ישועה לא תבוא מן הממשלה – לא משנה מי ישב בכס ראש הממשלה.

עוד אחד היוזמות המאד מבטיחות היא הקבוץ העירוני. פעם חשבו שקבוץ עירוני לא מצליח

היום יש כמה קבוצות עירוניות והן מצליחות עד מאד. הם מתפרנסים בכבוד ממגוון עסקים וגם תורמים הרבה לקהילות בהן הם נמצאים. יש קבוצות עירוניות חילוניות, דתיות, ומעורבות. עלינו לשקול הקמת קבוצים עירוניים בצפת. רובם קטנים – לא יותר מכ-30 מבוגרים וילדיהם

הנה מעט מידע אודות הקבוצים העירוניים

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5_%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99

יש הרבה אנשים יצירתיים בארץ. בוא נכוון את היצירתיות ליצר חיים יותר מספקים את מה שהגוף, הנפש והנשמה צריכים

די להסתפק בלהתפרנס מהפרורים הנופלים מהשולחן

לא צריך ראש הממשלה כדי לשנות את הכוון – רק לב. מן הלב החכמה נובעת

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail

Tag Cloud