A different take on Israel and Other Important Issues

Posts tagged ‘הלכה’

קריאה אל הרבנים!

ב”ה

אתמול יהודי יקר הצית עת עצמו מרוב ייאוש!

האמת הנוראית היא: יש שתי בעיות עקריות בעולם. אחת היא העדר רחמים. השניה היא שיטות כלכליות מעוותות לגמרי.

יש שתי בעיות עקריות ביהדות. אחת – נשים, בעלות רחמים של בשר, של ממש – אינן חלק ממערכת פסיקות הלכות והרוב העצום של רבנים מקבלים “היתר פרוזבול”.

אם אתם לא רואים שהבעיות בעולם נובעות מהבעיות ביהדות אינכם ערים די הצורך להיות רבנים או להקרא תלמידי חכמים. אם אינכם יודעים כי תלמוד תורה הוא היוצר של כל צורות העולם, אין לכם הערנות להיות פוסקים

רבנים! האם אתם מתכוונים לתקן את העוולות שאתם גורמים?
האין בכם שום שמץ של רחמנות – ברוחניות לכל הפחות אם לא רחמים בבשרכם? האינכם רואים את מה שאתם עושים לבריות?

דורין אלן בל-דותן, צפת

dordot2001@yahoo.com

קשר שמירת שמטה ופסיקות הלכות

בע”ה נראה מדוע שמירת שמטה כל כך הכרחית ליכולת לפרש הלכה בחכמה

בואו נבדוק כמה חלופים מרכזיים לענין

להכריע דין = 1049 = 50 = להכריע שחרור

הלכה = 60 = ס = הנה = הכלה = כלי = עולם שמחה
= 1059 = 60 = מהקדשים = הקדשים לי = המכריע דין
= המכריע שחרור

הכרעה = 300 = ש = רק = קר = יהיה רע = יהיה ער = לרע = יצר =
מסר = כפר = עיר הקדשים = 1299 = 300 = לחבר הלכה
= לחבר עולם שמחה = מכל דור

מפני שיש חלופים חיוביים מאד וגם חלופים שליליים מאד לאות ש ומפני שהאות ש’ היא המילה הכרעה, אנו מבינים למה הצד בו נקודת המבחינה מעל האות ש נמצאת כל כך חשוב

יושם אל לב:

אות ש = אשתו = קרא אתה = זן = און = השבת = תורת מלכים
= 1706 = 707 = תורת נולדים = ואתכפר

מכריע = 340 = ש”מ = שלי = ספר = מכפר

המכריע = 345 = משה = הספר = המכפר

פסיקה = 255 = רנה = הנר = נהר

פסיקת = 650 = מים = כל בית ישראל אלהים = 1649 = 650
= כל בית ישראל לדורות

פסיקת הלכה = 710 = קים = קדום = מים עולם שמחה = 1709 =
710 = לכל דורות בית ישראל עולם שמחה = 2708 = 710

שוב נראה כי: ט = 9 = אח = הד = זב = חתם = 1008 = 9

בואו נראה שוב את המילה שמטה

שמטה = 354 = משה חתם = 1353 = 354 = המכריע חתם
= השמדה = דוד מכריע = מטה עיר הקדשים
= לחבר עולם שמחה מטה = הלכה עיר דוד = כלי עיר דוד
= דוד מכפר

השמטה = 359 = יד המכריעה = בת תורה מכריעה
= 1358 = 359 = עלץ משיח = קרן משיח = המשוח
= משה דוד

שמירה = 555 = הנך = מכריע הדור

שמירת = 950 = נץ = כל שם = האדם מכריע = מכריע דרות

שמירת שמטה = האדם מכריע אוהב מכריע = 1304 = 305
= כפרה = עלץ כל בית ישראל מכל דור = 2303 = 305 = עריכה

חד וחלק: מי שלא שומר שמטה כדת וכדין, כולל השמטת חובות, לא התגבר על יצר הרע שלו די הצורך ולא אוהב את הבריות במידה הנדרשת לפסוק הלכות. פסיקות הלכה הן הכרעות לכל דבר. בוודאי הוא לא מוכן לפסוק הלכות לדורות (לדורות = 646 = אלהים). מפרי שמטה לא מסוגלים להכריע דינים או לפסוק הלכות שתיצרו עולם שמחה. פסיקות ההלכה והכרעות הדין של מפרי שמטה עשויות להיות הכרעות שעבוד.פסיקות הלכות, ההכרעות דינים ופרושי התורה אמתיים הם הורדת מי נהר הרינה אל העולם מטה שמתקבלת בצהלה, לא כבלים. כל ההלכות שנפסקו ע”י מפרי שמטה דורשות עיון מחדש ואף עריכה ותקון

כמובן, עיון מחדש זה לא יכול לקרות עד שעם ישראל מקבל על עצמו לשמור שמטה כדת וכדין בלי שום פולישוק

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

התורה לא נועדה לחלשים, מוגי הלב

ב”ה

התורה לא נועדה לחלשים, מוגי הלב

ברשותי כל הספרים המכילים, לטענתם, את ממצאי מגילות ים המלח הקיימים (לדעתי יש עוד, אך זה כבר סיפור אחר). יש לי גם ‘ספר המתאימות’ (=קונקורדנציה) ובו כל המונחים בעברית, ארמית ויוונית המצויים בקטעים שנתפרסמו. אין בהם אף מילה אחת אודות פרוזבול.

הם לבטח ידעו אודות התקנה, כי הם חיו אחרי ימיו של הלל הזקן.

אולם הם לא המיטו חרפה על עצמם עד כדי כתיבה אודות פרוזבול, שלא להזכיר את קבלת התקנה.

שום יהודי בעל זיק של כבוד עצמי, ייראה אמיתית כלשהי מפני ה’ או אהבת ישראל יוכל לאמץ את ה-“עלבון לדיינים” – כלשון ההפנייה המוצדקת של האמורא שמואל, ראש ישיבת נהרדעא, אל התקנה (גיטין לו ב’). מה חבל! הם היו נרפים מכדי לצאת נגדה בפועל.

בחיי ראיתי כי הסבל שבא לעולם בידי חלשים היה רב עשרות מונים מזה שנגרם בידי בני עוולה. השופט לואיס ברנדייס, בסוף כהונתו בבית המשפט העליון בארה”ב, אמר: “ראיתי רשעים אמיתיים מועטים שעמדו לפני הדוכן שלי; אולם ראיתי אנשים חלשים לרוב.”

לכן אמר ה’ ליהושע בן נון: “חזק ואמץ!” (יהושע, א: ז). אדם הלוקה בחולשה ובהעדר אומץ, איננו זכאי לרשת את הארץ המובטחת.

ה’ גזר על דור שלם של חלשלושים, בעלי אמונה רופפת ב-ה’ ובטחון מעורער בעצמם ובזולתם, שימותו במדבר בלי שיזכו אף לראות את הארץ המובטחת, כי ה’ יודע: החלשים אינם מסוגלים לבצע את מצוות ה’ הקשורות לארץ ישראל.

התורה איננה ספר היסטוריה. הכתוב בתורה נכון בכל דור. בכל דור מתים החלשים במדבר; הם לעולם לא יגיעו ליעד – אליו מובילה אותנו התורה.

עלינו להבין זאת!

חשוב לתפוס את המושג ‘מדבר’ כדי להבין כי התורה מתייחסת אל ‘כאן ועכשיו’, לא אל עידן מרוחק ואל מקום אחר, שונים מאד מן המציאות שלנו.

בשני בניינים (לפחות) משתמשים אנו בשורש ד-ב-ר: האחד [בבנין קל] – לדבור, כלומר להוציא את המקנה אל המרעה; והשני [בבנין פיעל] – לדבר, כלומר להתבטא במילים.

שם העצם ‘מדבר’ נגזר אף הוא מהשורש ד-ב-ר.
כאן מוצגים בפנינו הגורסים את מילות התורה כפי שלמדו מרבותיהם, אך מעולם לא שמעו את דבר התורה. הם חרשי-מתכת של מילים.

הם השדים בעלי הלשון הנוטפת צוף המחזיקים בתמליל המקראי כמגן נגד האזנה לדבר ה’. גרוע עוד יותר, הם נשארים בצד הבטוח של החוק והפוליטיקה ואינם ‘עושים גלים’ בעם ישראל פן לא ימצאו חן בעיני הקהל. הם-הם השותתים דם עד מוות במדבר.

בכל דור הם רוב המניין – ונושאי הניצוץ מנשמותיהם של יהושע בן נון וכלב בן יפונה הם המיעוט.

מדוע הוא נקרא כלב ‘בן יפונה’ [מלשון פניה]? שם אביו, כידוע לנו, הוא קנז. מדוע התורה משנה את שמו? – הוא נקרא ‘בן יפונה’ כי מלכתחילה הוא לא היה מספיק חזק ונחוש בדעתו כמו יהושע בן נון. הוא היה מוג לב. אולם הוא אילץ את עצמו לעשות את המפנה, את פניית הפרסה, ולהתחזק למען ה’ יתברך [ילקוט שמעוני, יהושע, טו: כו].

אם לא נולדת להיות יהושע בן נון, עליך לשאוף להיות כלב בן יפונה.

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

Tag Cloud