A different take on Israel and Other Important Issues

ב”ה

שליטת הקדושים על החומר

יש, לכאורה, סתירה פנימית בבריאה. ה’ קורא לאוהבי השלום ילדי לבו, דם דמו. ה’ יתברך קורא לאוהבי השלום הקדושים. אבל, איך אפשר לשמור עליהם מפני רשעים בלי אלימות, הסותרת את השלום?

התשובה היא: ע”י שליטה על העולם הגשמי. אנו אמורים להיות בשליטה על כל חומר .החומר אמור להגיב אך ורק לרצון צדיקים ואוהבי שלום. החומר אינו אמור להגיב בכלל לרצון רשע. אנו חייבים לשלוט על כל חומר – לא כדי לאזור כח גס או לצבור חפצים. אלא, לעשות את רצון ה’ יתברך בעולם האמתי ולמנוע מרשעים להגשים את מזימותיהם. היהדות, כפי שהיא נלמדת דיום, אינה מלמדים את אוהבי שלום לעשות זאת. לכן, היא אינה יכולה להיות הפרוש הנכון של התורה.

הגויים קורם לארץ טרה (שיבוש השם תורה). כיבוש הארץ הוא שליטה על החומר.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: