A different take on Israel and Other Important Issues

ב”ה

הבה נפרש את פרשת נח בחמלה כרצון ה’ יתברך

נח = לב הויה = בנו = יובלי = מחי
= הויה השוכן = 1057 = 58
= כל בית ישראל יחד השוכן
= 2056 = 58
= האדם הקדוש השוכן
= הקדוש השוכן עמך
= לבה שמי השמים בארץ האדם
= 3055 = 58
= כל השמות בספר בראשית
= הנשמות בספר בראשית

צדיק = 204 = דר = רד = צוחק
= מימי בארץ = 1203 = 204

מבול = 78 = מלבו = מחל = אלה לבי
= כנח = נח חזה = נח חוגג

המבול = 83 = פג = יגע = גלמי
= לבו שלשה אבות = 1082 = 83
= חמלה = יובל לה

היונה בפרשת נח צריך להזכיר לנו את יונה הנביא.

מלחים השליכו את יונה הנביא למים.

מלח = 78 = מבול = מחל

מלחים = מבול + ים

כל השליחות של יונה הנביא הייתה להציל את נינוה!
האם יתכן כי ה’ יתברך לא חס על כל האנושות? עלינו להבין את הדברים נכונה.

עלינו לזכור תמיד כי כל הכתוב בתורה הוא נצחי וקורה תמיד. התורה לא מדברת על דברים שארעו באיזה עבר – אי-פעם ואי-שם, אלא בכל הוה – כאן, עתה.
הרי כתוב: אֵלֶּה, תּוֹלְדֹת נֹחַ–נֹחַ אִישׁ צַדִּיק תָּמִים הָיָה, בְּדֹרֹתָיו: אֶת-הָאֱלֹהִים, הִתְהַלֶּךְ-נֹחַ

בדרתיו ולא בדורו.

האם נראה כי המילה היה מדברת על העבר?

כ = 20 = חוגג = בעל שם טוב
= 1019 = 20 = בעל שם זהה
= אב טוב

נח חוגג בדרתיו. נח אב טוב בדרתיו. נח בעל שם טוב בדרתיו.

האם המילה התהלך נראית בלשון העבר?

התהלך = 940 = קדוש לך = דרור לך
= שמי השמים לך בארץ
= 2938 = 940

אפילו המילה עבר אינה בעבר!

עבר = 272 = חסד וצדק

ומה שמו של נכד הנכד של נח? עבר!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: