A different take on Israel and Other Important Issues

Archive for October, 2015

פרוזבול = 331 = רומז מבול

ב”ה

פרוזבול = 331 = רומז מבול

הרבנים, יותר מדי עסוקים בספירת הכסף שיקבלו תמורת עזרתם (ועזרה לעשות רע היא חטא שפיכת זרע כי עזר = זרע) בשוד העניים בישראל ובעולם, לא ראו את הרמז למבול הזועק מהמילה “פרוזבול”. הם היו יותר מדי עסוקים בחישוב האחוזים של כסך מטונף שעמדו לקבל מאשר לעסוק בגימטריות כדי לראות את הקללה שהם מביאים על עצמם.

שימו לב כי מיד אחרי שהם היו אמורים לשמוט את החובות, ולא עשו כן, גל הגיהנום שטף את הארץ. קודם, ענן של אבק. אחרי זה, גל של דם. עכשיו גל של מים עמוקים ומטונפים.

כמה נזק נעשה מהגשם, האמור להיות ברכה, בהרצליה, ברעננה, ובכפר סבא? דווקא בערים בהן העשירים חושבים כי הם הכי בטוחים ונצורים מכל רע ומעל העם – שם המבול הציף את בתיהם – ודווקא נעשה נזק רב במוסדות הרבנות. בין רגע הם איבדו המון כסף שלקח להם הרבה זמן ומאמצים לשדוד מהעניים.

סימן כי השמים מקללים את העשירים בארץ ואת הרבנות המושחתת הדורסים את העניים. ולאיזה בית משפט תרוצו, עשירים שודדים? לאיזה הוצאה לפועל תעתרו להתגונן בפני שמים, מוצצי דם? על מי תתריעו? את מי תאשימו? דעו מה זה להיות חסרי אונים.

זאת ארץ ישראל, רבותיי. כאן תורה היא מערכת חוקי המקרקעין – לא ההמצאה של הרבנים, אלא תורת האמת והצדק.

Segregation

I’m about Segregation. Not the segregation that racists call for, to be sure.
I’m about Moral Segregation.
I’m about everybody living in the Moral neighborhood that their Soul can afford.
We should certainly be able to go into the Morally poorer neighborhoods and do community work there.
And I’m most certainly about upward mobility.
But everybody needs to be able to return to the place they call Home – Gentle Giants too.

זהירות מפני מתחזים

ב”ה

זהירות מפני מתחזים

יש “רבנים” שלא שמרו מצות שמיטת חובות אחרי שנת השמיטה הממשיכים “ללמד” תורה כאילו שום דבר לא קרה ויש להם עדין זכות ללמד תורה.
מי שלא שמר מצות שמיטת חובות מכר את נחלתו בישראל. הם עובדי בעל (לכן, הם מסתמכים על פרוזבעל). הם אדום, לא ישראל, ואין להם שום אחוזה יחד עם שארית ישראל. נראה מה הם יקבלו מבעלי ההון בתמורה.
אודותיהם כתוב: וְהִשְׁאַרְתִּי בְיִשְׂרָאֵל שִׁבְעַת אֲלָפִים כָּל הַבִּרְכַּיִם אֲשֶׁר לֹא כָרְעוּ לַבַּעַל וְכָל הַפֶּה אֲשֶׁר לֹא נָשַׁק לוֹ

אל תתיאשי מן הפרענות, ישראל

ב”ה

אל תתיאשי מן הפורענות, ישראל. צירי הלחץ לפני הלדה (הגאלה) הם הנסיון להביס אותנו באכזבה וביאוש. המדינה היא השליה שתיזרק אחרי הלדה. היהדות המדומה של הרבנים היא הבלבול לפני הלדה.
הגענו למשבר. אוט אוט אוט, הראש מתגלה.
כשאני אומרת ישראל, אני מתכוונת לשארית ישראל ששמרו מצות שמיטת חובות אחרי שנת השמיטה ו/או תמכו בה ואהבו אותה. רק הם שארית ישראל. בענין המסתמכים ב”פרוז-בעל” כתוב: וְהִשְׁאַרְתִּי בְיִשְׂרָאֵל שִׁבְעַת אֲלָפִים כָּל הַבִּרְכַּיִם אֲשֶׁר לֹא כָרְעוּ לַבַּעַל וְכָל הַפֶּה אֲשֶׁר לֹא נָשַׁק לוֹ.
הסתמכות על “פרוז-בעל” היא הסימן לערב רב שלא יחזיקו מעמד בלדה כי אין להם חוזק האופי להיות יהודים ויפלו.

הגאלה = הלדה

ב”ה

הגאלה = הלדה

הגאלה = 44 = הלדה = לדוד
= ילד = לבבי = יהודה דוד
= יד יהודה = יוד הא וו הא

במרום, אין מושגים מופשטים. הכל אמתי, מידי ובהתגלמות. דברים לא יוצאים לפעול במרום. הם ההתגלמויות עצמן. במרום תכונות הן התגלמויות. הנביאים אינם רק צדיקים (אנשים בעלי תכונה של צדק). הנביאים הם הם הצדק. הנביאים הם האמת. הנביאים הם האור. הנביאים הבורא והבריאה. הכל מידי. אין עיכוב בין הרצון לבין ההתגלמות – אם כי הם צריכים לאהב בכל מאדם כדי לברוא את העולם כרצון ה’ וזה עמל.

כשאנו מפתחים את תכונת הרחמים ברמה שלנו, במרום אנו מפעילים ומחזקים את הרחמים של הלדה – הגאלה *מידית*.

המקשה את לבו והמסרב לרחם מאריך ומגביר את חבלי המשיח – שהם צירי הלדה (הלדה = הגאלה).

לכן, התחננתי שעם ישראל ישמרו את שמיטת חובות אחרי שנת שמיטה. לעשות כן הוא שיא הרחמים. שמיטת חובות מפעילה את הרחמים של מעלה ומזרזת את הלדה (הגאלה) מידית.

אותיות התורה הן הזרע. כשעם ישראל לומד תורה, אנו נכנסים להריון מהזרע הא-להי ועלינו ללדת את עצמנו בגשמיות בדמות הויה.

עולם זה הוא אינו עולם שקר, אלא אנו בתרדמה שנוכל לשאת את צירי הלחץ של הלדה. תרדמה = שקר + דמה זה נראה כמו עולם שקר. האמת היא, ה’ חס עלינו ומטשטש את הכאבים. כל מצב כואב וקשה ולוחץ שאנו עוברים בעולם זה הוא ציר לדה – אמנם משוכך. בלי הטשטוש לא יכולנו לשאת את הכאבים. השיכוך גורם לנו לראות דרך ערפל ואד. אנחנו כעת בשלב של המשבר. תכף נלד – כל עם ישראל יחד.

ישראל = 541 = אמך
= שרה לאה = האל הולדנית

בית ישראל = 953 = בספר תורה
= בתי אמך = בתך אמי

תורה = 611 = את הרה = את עצמי

הרה = 210 = דור = את עצמי
= לפעל

בית ישראל יולדת = 1403 = 404
= קדש = בתי אמך יולדת
= בתך אמי יולדת = דת = קדש

בית ישראל יולדת את עצמה = 2009
= 11 = ו-ה = חג = שין = 1010 = 11
= א”י = העתיקה הקדושה

ישראל יולדת ונולדת = 1487
=  הגעתי = 488 = פתח

אליהו = 52 = הויה הויה
= הויה כל בית ישראל יחד
= 1051 = 52

פתח אליהו!

בית המקדש: מבנה של אחווה וצדק

ב”ה

בית המקדש: מבנה של אחווה וצדק

בית המקדש של מעלה קיים לנצחים ועומד בכל מועד. בית המקדש של מעלה הוא רצון וחזון הקדוש ברוך הוא של עולם מושלם. אבן היסוד של בית המקדש של מטה נמצאת בלב כל המנצח את יצרו, והפועל מתוך אהבה, אחווה וכוונות טובות למען כל הבריות. כל פעולה של אדם אוהב היא בניית בית המקדש – ממש. בית המקדש של מטה משקף את בית המקדש של מעלה.

הרצון = 1001 = 2 = ב = אתם

בית = 412 = בתי = התבה = בקדשו
= הרצון שמי השמים בארץ = 3409
= 412 = אתם קדשו
= אתם שמי השמים בארץ

מקדש = 444 = מדת = תלדי = ילדת
= לב בתי = הרצון לב שמי השמים בארץ
= 3441 = 444

בכל = 52 = לב חוגג = לב חזה = אליהו
= כל הרצון = הויה כל בית ישראל יחד
= 1051 = 52 = לטובה = הבטול = יהודי טוב
= יהודי זהה

מועד = 120 = עומד = עמי = מיסוד
= מוסדי = אליהו הנביא

בית המקדש הוא כל משכן אהבה ואחווה וכל היכל צדק. בית המקדש הוא בנין גוף העובר. בית המקדש הוא בניית בית של זוג אוהבים. בית המקדש הוא בנין משפחה. בית המקדש הוא מבנה חברה המבוססת על צדק. חכמים יכולים לראות כי התוכנית של כל אלה היא אותה התוכנית. כל הנ”ל אותו הבנין ברמות שונות.

משכן = 1060 = 61 = אני

כל אדם היכול לאמר על עצמו: אני, דהיינו כל אחד, הוא משכן.

בכל מקום בו התורה מתארת איך להרכיב את כלי בית המקדש ואיך לעשות את העבודה בבית המקדש, לרבות פיטום הקטורת [שהוא שיקול הדעת של האדם הפועל מתוך השכל ושוקל כל מרכיב במציאות וכותש אותם יחד]; התורה מתארת איך לבנות את גוף האדם ביחסים קדושים – מבנה יחסים של אהבה, אחווה וכבוד הדדי, בין בני אדם החל במבנה גוף העובר ברחם אמו ועד בניית יחסים חברתיים מורכבים ומורחבים.

באחרית = 621 = היום

היום אם בקולו תשמעו – תהלים צ”ה:ז

The State of Israel is Disintegrating and Evaporating

The State of Israel is disintegrating and evaporating.
(It is most significant that the word for “state” in Hebrew is an anagram for the word that means illusory).
Ancient and Holy Israel is rising and returning to Life. Sinews and flesh are forming and even as I write she is getting stronger.
Those whose minds are filled with hatred and fear and the desire to destroy are attached to the illusion that is the State of Israel. They will disperse together with the State. Even now they are evaporating. They feel their grip on actuality becoming ever more tenuous and are terrified and acting in desperation.
Ancient, Holy Israel is coming to Life and is becoming ever more real and actual and material. Even now, the clouds that will rain down Blessings are condensing and growing heavy with rain over our heads.

Watch. And be amazed.

תחית ארץ ישראל העתיקה הקדושה וקומה

ב”ה

תחית ארץ ישראל העתיקה הקדושה וקומה

האם אתם רואים את הקיטוב ההולך והמעמיק בין מדינת ישראל [= ישראל נדמית] לבין ישראל ארץ העתיקה הקדושה?
הפער ביניהן הולך ומעמיק. אשליית מדינת ישראל מתפרקת ומתאדה.
ובמקביל, על ארץ ישראל הקדושה נרקמים רקמות ועור.
נפשות השונאים, השרויים בפחד והדחף להרוס נדבקות אל מדינת ישראל והן יתפרקו ויתאדו יחד עם ישראל הנדמית.
ואוהבי השלום והשמחה והאחווה נדבקות אל ארץ ישראל העתיקה הקדושה והם יראו את שמי השמים בארץ. כבר ענני גשמי החיים מתעבים מעל ראשינו.

שווה לנסות

ב”ה

הבה נשמור מצוות שמיטת החובות, כרצון ה’ יתברך, ככתוב בתורה, אם כי באיחור קל, ונראה אם הפורענות אינה נפסקת בין יום.

B”H

NOACH

This week’s Torah portion is Parshat No’ach – one of the most misunderstood chapters in Torah.
Suffice it for the time being to say this: The dove in Parshat No’ach is called yonah in Hebrew.
There is also a Prophet by the name of Yonah.
He’s the Prophet who was thrown into the sea by the sailors. Deep water as well as animals feature prominently in Parshat No’ach and in The Book of Yonah the Prophet.
The dove that No’ach sent forth is the Prophet Yonah, who was sent to save the People of Ninveh, even at his own expense.
Not only that, God says to Yonah at the very end of the Book:
And the LORD said: ‘Thou hast had pity on the gourd, for which thou hast not laboured, neither madest it grow, which came up in a night, and perished in a night; and should not I have pity on Nineveh, that great city, wherein are more than sixscore thousand persons that cannot discern between their right hand and their left hand, and also much cattle?’
Everything in Torah is eternal. Everything in Torah is operative in every generation, as is written:
These are the generations of Noah. Noah was in his generations a man righteous and whole-hearted; Noah walked with God. – Gensis 6:9
Generations, and not just one generation.
Would God not have mercy on all of Humanity? Could the story possibly be as seems on the surface? Does the deep water that figures prominently in the Chapter of No’ach and in the Prophet Yonah not indicate clearly that this story is much, much deeper than appears?
The proof that the story of No’ach is misunderstood is in our reality. The story of No’ach is happening now, as is all of Torah – and we are not being inundated in a deep, hot sea. Not only is HaShem having mercy on all Humanity, even sinners, but HaShem’s love is being extended to the animal world too, as is evidenced in the growing mercy of the Vegetarian and Vegan movements and the calls to do away with animal cruelty being heard all over the world.
May it be God’s Will that all of Humanity will merit to understand Torah correctly in their various languages.

Tag Cloud