A different take on Israel and Other Important Issues

ב”ה

מכתב פתוח בענין הפרוזבול

בעת ספק האם אנו פועלים בקדושה או לא מאד עוזר לנו לראות את עצמנו דרך עיניהם של אבותינו ואמהותינו הקדושים.
אנו יודעים שה’ יתברך תמיד יסלח לנו. אבל לאבות ולאמהות יש לבבות של בשר ודם היכולים להשבר. ירא השמים הוא אדם הירא מלשבור את לבבותיהם של הצדיקים מהדורות הקודמים.

שעה לפני החתימה על שטר פרוזבול עלינו לתאר את הצדיקים מהדורות שקדמו לתקנת הפרוזבול ולנסות לתאר מה מתרחש בלבם כשהם רואים את צאצאיהם חותמים על שטרות “פרוזבול” – דבר שהם לא ידעו בזמננם.

האם אנו יכולים בלב שלם לאמר למשה רבנו: נכון, רבנו, ה’ צווה ואתה רשמת לנו בספר התורה לשמור את השמטה. אולם, בתקופה של הבית השני היה רב גאון וידוע כחסיד ענק והוא אמר לנו כי מותר לנו להפר את מה שה’ יתברך הכתיב לך ומה שאתה כתבת וזה מעשה חסד גדול המאפשר לעשירים להרגיש חופשיים להלוות כסף לעניים! זה נפלא! לא כן?

ומי יאמר לנביא ירמיהו: נכון, אדוני הנביא, עמדת בשוק וישבת בבור למעננו ורצית בכל מאדך שהיהודים ישמרו את השמטה. אבל, מה לעשות? רב אחד ענק במידותיו אמר לנו כי אנו יכולים לחתום על שטר הפוטר אותנו מהמצווה שהיתה כל-כך יקרה לך.

היש אחד מאתנו שיעיז לאמור לעזרא ולנחמיה: נכון, רבותי, חזרנו לארץ הקודש בכוונת תחילה להפר את השמטה ואנו עתה גם מתכוונים להתפלל בראש השנה וביום הכפורים אל ה’ יתברך שהוא יסלח את כוווול עוונותינו ואנו לא מתכוונים לשחרר את אסירי החובות!

והם יסתכלו על הדורות הבאים ברוח הקודש לראות אם אכן הפרוזבול הטיב את מצב העולם. הם יראו את בניהם ואף את בנותיהם יושבים בכלא כי גדלו בעוני ועשו מעשים נואשים. והם יראו את משרד הרווחה מספק ילדים לאימוץ כי הם צריכים למלא את המכסות. והם יראו אמהות חד הוריות עובדות בזנות לפרנס את ילדיהם. והם יראו את היהודים ששרפו את עצמם למוות בהפגנות נגד הוצאה לפועל.

והנביא אליהו היה אפילו עשוי לשאול את המבקשים לחתום על שטר “פרוזבול”: האם אתם לא שומעים את שם האליל הנוראי “בעל” במילה: “פרוזבול”. האם אתם לא זוכרים את מלחמתי נגד כהני ה”בעל”? האם אתם לא שומעים ורואים כי בעלי ההון הם כהני “בעל” בימיכם? השכחתם את אשר ה’ יתברך אמר לי למסור לישראל אודות המשתחווים ל”בעל” והמנשקים לו? קראו שוב את אשר כתבתי בדורי וגם עבור דורכם.

והם עלולים להקשות עלינו ולשאול: אם פרוזבול היה מעשה חסד כל כך גדול, אז מדוע יש זוועות כאלה בימיכם?

אבותינו לא יקנו את ההסברים שתלמידי הישיבות מאמינים הבאים, כביכול, להסביר למה אנו עושים “פרוזבול”. פשוט יישברו לבבותיהם והם יתפרצו בבכי מר ויקרעו את בגדיהם.
הרי הם יודעים כי אין חסד גדול מהחסד של הקדוש ברוך הוא והם יודעים כי אם נשמור את השמיטה כדת וכדין לא יהיה שום צורך לעשירים להמשיך להלוות כסף.

החומר בדור שלנו מאד מושחת ומטומטם כי אילצנו אותו במשך דורות לשרת אותנו במעשים רעים. אנו על סף תהו ובהו של החומר. השמטה היא “מפרמטת” את החומר ומחזיר אותנו לעולם בו החומר טהור וידע ה’ יכול להשתקף בכל נברא.

בכל מקום בחילופים הבאים בו אות סופית כתובה, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

השמטה = 359 = שטנ = תקון כל ארץ
= 1358 = 359 = אור ארץ אדמה

אנו שומרים את השמטה כדי לנטרל את השטן, להחזיר את האור לבריאה בעולם ולתקן את כל הארץ. השומרים את מצוות שמיטה נסלחים עבור עוונותיהם ולכן הם כבר לא זקוקים לחרפת הלוואות מבשר ודם.

בברכות שנה מתוקה וגדושה בכל טוב לכל עם ישראל ולכל הבריות!
דורין אלן בל-דותן, צפת

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: