A different take on Israel and Other Important Issues

ריבון בארץ הקודש

כאשר אנו מרשים לעצמנו לחוש זעם במעמקי קרבינו כלפי אי-צדק ואכזריות חסרת טעם, או על עקשנות בלתי הגיונית והקלות הבלתי נסבלת של המציאות המאפשרת התנהגות פסיכופתית, ועוד להודות כי אנו חסרי אונים בפניהם – יש להתעורר ולשאול: האמנם לא אוכל לעשות דבר? האם הנני חסר אונים וחלש מיסודי? איפה יימצא הכח שיילחם נגד התוקף את נפשי ופוגע בה קשות?
ואז נושאים אנו את עינינו אל הטבע. מה רואים אנו? שפע של כח! כח בלתי נגמר. אפשרויות בלתי מוגבלות.
ואחרי עידון נטייתנו עד העדר כל תשוקה להפעיל כח כדי להזיק או רק לשמושנו הפרטי או כל שימוש נלוז אחר בכח, אלא להדוף פלישה וכיבוש ולשרת כל נברא (בארץ ועליה) בלבד, אזי יתקיים מיזוג בין רצוננו לבין כוחות הטבע. נבחין בשנויים מפליגים המתחוללים סביבנו: הרצון והחומר יתחברו ויהיו לאחד.
אולם אין די בהיותנו חיים על אי בודד של חסד. רוצים אנו לחלוק זאת עם כל היצורים הטובים והצדיקים האחרים. לזאת ייקרא ארץ הקודש – הארץ הפועלת בקדושה על פי הרצון הקדוש. אין עוד מצב של ארץ אדישה או סתמית; הצדק פועם בה והיא פועלת בזריזות לממש את הרצון האלוקי. מיזוג זה של רצון אלוקי וכוחות הטבע נקרא ‘כניסה לארץ הקודש’. כאשר כל צעד שלנו רווי בהערכה, כבוד ויראת-קודש כלפי הכוחות הגנוזים בטבע, אזי ההבטחה: “כל מקום אשר תדרך כף רגלכם בו, לכם נתתיו,” (יהושע, א:ג) קמה ומתגשמת. אנו מגיעים למדרגת ריבונים על הארץ באמת, וריבונותנו משתרעת ממרומי שמים עד מעמקי התהום. זאת המשמעות האמיתית של ‘מלכות בית דוד’ – מלכות הנאהבים.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: