A different take on Israel and Other Important Issues

Archive for August, 2015

היהודים הויה

ב”ה

היהודים הויה

כל השמות בספר התורה הם שמותינו – כולל הויה. אין לאין סוף בלי ליבוש שום שם.

ספר = 340 = שלי = בלבוש

תורה = 611 = את עצמי

שמות = 746 = מקום = אתה בלבוש

ספר התורה = 956 = בלבוש התורה

אלהים = 646 = אלה האדם = אלה עמך
= אלה עמך = אם שלשה אבות
= 1645 = 646
= מדברת = חיים בהוה

הויה = 26 = כל בית ישראל יחד
= 1025 = 26 = הקדושים = האדם הקדוש
= עמך הקדוש

אני הויה = 87 = פז
= עיר ציון = 1086 = 87

אנכי הויה = 107 = יוצא
= הארץ = 1106 = 107 = כסא הויה
= הויה מלוה

היהודים הויה = 666 = כל יום = כל התורה

האם זה פלא כי המספר 666 הוא פחד הגויים? הרי אנחנו מפחדים מאמת זאת!

כל היהודים הויה = 716 = רעיתי הויה
= כל בית ישראל יחד רעיתי = 1715 = 716
= יקום = קיום = בן דוד

עם ישראל הויה = 1237 = 238 = רחל
= לפענח = ויהי אור

הזמן הגיע שהפסקנו לדבר על עצמנו בגוף השלישי ולהתפלל בשמנו לדמיון שלנו. די להיות החבר הדמיוני של עצמנו. די לקטר על המצב העגום בעולם כאילו אנו חסרי אונים. די לשחק את הברנש החלש. די לשקר לעצמנו ולאמר: “אבל אני רק בן אדם!” די לאמר: “מה לעשות”. די להתחנן לממשלה לישועה ולסיוע. די להשפיל את עצמנו בחטא ובעוני. די לעשות את עצמנו בוז בעיני הגויים. די לברוח מהאחריות. די לברוח מהאמת. די ללמוד “תלמוד” כבריחה מהתנ”ך, בו האמת וכלנו יודעים זאת. די לקבל על עצמנו מערכת חוקים זרה, פרי הדמיון והיצרים של הגויים. די לאומר כי אתה מחכה למשיח לבוא. אנחנו המשיח. אנחנו הראשון ואנחנו האחרון ובלעדנו אין אלהים. ואתם יודעים זאת. די! אין לעולם שום מושיע מלבדנו. די! עורו עמי! עורו!

Response To: Top 10 Comments by Rabbi Brovender

B”H

Response To: Top 10 Comments by Rabbi Brovender

The article is here: http://tinyurl.com/ppf9vtb

I agree with most everything he said except this:

“Learning Gemarah is the central and key Jewish learning experience. We are the results of over 2000 years of generations of intellectual enterprise. Learning Gemarah is an ongoing process which connects us to the Netziv, Reb Chayim, the Kzot, the Netivot and the Rambam.”

This is the central problem: “connects us to the Netziv, Reb Chayim, the Kzot, the Netivot and the Rambam.”

But not to HaAvot, HaEmahot and HaNevi’im. And that is the whole problem in a nutshell.

The people who learn Talmud principally never connect directly with the Generations before the Second Temple Period, during which time the learning was already highly corrupted.

The Geula *must* include all of the Generations. And to make that connection one must go back to the Ground – Ohel Sara.

No one who refuses to go deeper than the Second Temple Period ever hits deep Eretz, never knows what Nachalah really is. Never returns HOME.

Notice too that learning Talmud is described as an “intellectual enterprise”. We were all raised to think that Jewish learning is an “intellectual enterprise”.

The real learning is down in the kishkes. That is where the Secrets are buried. Anyone who doesn’t get down to their guts, doesn’t get Home and never experiences T’chiat HaMetim. They are afraid of the experience of T’chiat HaMetim and push it off to some imaginary future.

Rabbi Brovender’s Father, notice, knew Chumash by Heart. THAT is the real deal.

The emphasis on learning Talmud was designed to keep Jews floating. It provides the illusion of learning. But it never goes quite deep enough. It never gets to the level of the living Flesh. It perpetuates the golah. It’s for sissies afraid to go down into the Tehome, which is where HaAvot, HaEmahot and HaNeviim are buried within us.

 

אבק

בס”ד

אבק

שימו לב לאבק. הביטו בו. הביטו בו בעיון. הביטו בו ללא בוז. ראו עד כמה הוא מתעקש לשוב אליכם. שימו לב כי הוא מקיף אתכם; הוא נמצא בכל מקום. שימו לב כי אתם נושמים אותו; הוא מתיישב בכל מקום – גם עליכם!

אם תתבוננו באבק, תבינו את ענוותו של הקב”ה ועד כמה כולנו מוקפים בנוכחותו. תקיעות ותרועות חצוצרות אינן מבשרות את ביאת ה’. אל תצפו למופע אורקולי גדול ורעשני. עלינו להבין מהו העפר לפני שנבין מהו קול השופר ביום הגדול, ביום תחייתנו. שימו לב לאבק. חישבו על האנשים והאירועים של כל הדורות בהם הוא נגע. אל תפחדו מפני היצורים בתוך האבק ונסו לא להיגעל מהם. יום יבוא ותבינו כי התולעים והחרקים וכל שרץ באדמה הם צבא א-ל צבאות ותבינו למה ומדוע הם נראים כך. בינתיים, פשוט קבלו אותם כנתון. הגיעו בנפשכם: כל חלקיק אבק, אם יוגדל, יתגלה כאבן חן. העניקו לאבק תודה הולמת, כי זה הפירוש הממשי של ירושת ארץ הקודש.

“בְּזֵעַת אַפֵּיךָ תֹּאכַל לֶחֶם, עַד שׁוּבְךָ אֶל הָאֲדָמָה כִּי מִמֶּנָּה לֻקַּחְתָּ; כִּי עָפָר אַתָּה וְאֶל עָפָר תָּשׁוּב,” [בראשית, ג : י”ט].

בכל מקום בו כתובה אות סופית בחלופים הבאים, הכוונה היא לערך שלהאות הסופית.

אדמה = 50 = נ = כל = מזג
= היה יהיה = מי = ימ = דמו
= שלשה האבות = 1049 = 50
= גלוי העתיק הקדוש
= אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טין +
יוד כך למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,039 = 50

האדמה = 55 = נ”ה*

*יש נ”ה נביאים: ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות.

האדמה = 55 = דנתם = 1054
= 55 = אם בת אמי = הוא גדול
= מאדי = הכל = כלה
= דומה = מודה = אם ובת שלשה אבות
= 2053 = 55
= תהום גיל = תהו ארץ ישראל
= ארץ ישראל אתי
= אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טין +
יוד כך למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו בבשרך = 12,043 = 55
= אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טין +
יוד כך למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו דשן
= גם את אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טין +
יוד כך למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו
= אתגלם כ… =
= להיות משה רבנו = משה רבנו אמתי
= אדמות משה רבנו = המות משה רבנו

אל האדמה = 86 = אלהימ = ואדמה ל
= כל אלה = כל אהל = כולל = כלול
= דומה = מודה = הטבע = הכסא
= חסד דוד = אוהב כנסת ישראל
= 1085 = 86 = אפה = המלוה
= נעשה כל האדם = הללוי-ה
= הנה הויה = הנה הקדושים
= הנה כל בית ישראל יחד
= כל בית ישראל יחד עולם שמחה
= 2084 = 86 = הויה עולם שמחה
= הויה עולם גשמי = הקדושים עולם גשמי
= האדם הקדוש עולם שמחה
= האדם הקדוש עולם גשמי
= הדרות שמי השמים בארץ עולם גשמי
= 4082 = 86
= הדרות עפר השמים עולם גשמי בארץ
= הים שמי השמים בארץ עולם שמחה

עפר = 350 = שמי = אדמה מכל דור
= משי = כל מכל דור = לנער = יהיה נער
= נהיה עיר = סובב עיר = לב לבו עיר = לישי
אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טין +
יוד כך למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו מכל דור

ארץ = 1101 = 102 = בעל
= בלע = כל בכל = בכל אדמה
= המלכה אתם = הוא מול דוד
= אנחנו פה אתך = אתן = את שת
= ישעיהו שת = יהיה חסד = לכנסת ישראל
= ימיך אהל שרה

לחם = 638 = חלם = כל ימי חייך
= יחודים = יחוד האדם = יחוד דרות
= בא יהודים = ברית הויה
= ברית הקדושים = ברית האדם הקדוש
= ברית כל בית ישראל יחד = 1637 = 638
= הברית האדם שמי המשים בארץ
= 3635 = 638 = גם לה = גם אלד

ארץ הקדש = 1510 = 511 = אשרי
= איך = ארץ אבות = תבוא ארץ = תקוה
= חג נולדתי = חג עד דור ודור

ארץ הקודש = 1515 = 516 = יורש
= ירוש = דברי בני רחל = הבנה לפענח דברי
= דברי מכל דור = דברי בצבור

אבק = 103 = עגל = לעג = כחמה בחיי
= צבאי = פחד השופטים = 1102 = 103
= פחד הפשוטים = ארץ העתיק הקדוש
= הרצון יצא = כל שש אמהות
= שש אמות אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טין +
יוד כך למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 12,091 = 103
= נבא אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טין +
יוד כך למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,092 = 103
= מביא אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טין +
יוד כך למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו
= את המלכה על אדמתנו
= אשר על אדמתנו = אשר על אשר

נאבק = 153 = אדמה אבק = לענג
= יהיה ענג = נס גדול = בצלאל
= אבק אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טין +
יוד כך למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,142 = 153
= אדמה אשר על אשר = כל אשר על אשר
= 1152 = 153 = יצא אליה = אליהו יצרף
= ארץ אמי = ארץ תמים = 2151 = 153
= ארץ מתים = ארץ לבבות האדם
= חג הקבלה

המלך = 575 = העתק = סוד שרה
= סובב שרה = נהיה שרה
= שרה לב לבו = חסד באדמתנו
= כנסת ישראל באדמתנו
= 1574 = 575 = דע אשר
= אשר בחסד = חסד באשר

שמים = 950 = נץ = ספר האדם
= שרה מתה = אדמת שרה
= שלמה המלך = בלבוש האדם
= אתגלם בלבוש המלך = 1949
= 950 = האדם בלב שמי השמים
= כל האותיות כנסת ישראל
= כל האותיות כנסת אהל שרה
= כל שם = כל ע”ב האותיות*

אל תחפש כל מיני “סודות” ושמות מוסתרים – אלא החסד אשר בתוכך, אשר במעמקיך.

מעמקיך = 760 = דמיון = עצם
= ימין = מקום דוד = שעשוע דוד
= אוהב שעשוע = זמן אחד = עלום ילדי
= האדם הפשוט טמן = 1759 = 760
= קים דמו = כל קדום = קדם היה ויהיה

במעמקיך = 762 = בנין = שבת עולם שמחה
= 1761 = 762 = שבת עולם גשמי
= מעמקיך הרצון = מלכות דוד המאור

תשוב = 708 = הגן = אזן = יודעים אז
= בת שמי השמים = 1707 = 708
= גלגול של שמי השמים
= חסד של שמי השמים
= לכנסת ישראל האם = ארץ האם
= שבת ו… =

שבת וינפש = 1148 = 149 = קדמה
= שבת מות = שבת האמת
= שבות לבבות
= השכינה כל הגן = שפי כל הגן
= אדמת גן = גן המת = גן הלבבות
= יושבת אדמה לב שמח
= הוה שבת כל לב שמח

קבלו זאת כעובדה: נלקחנו מן האבק. שובו אל האבק מרצונכם, בשמחה והכרת תודה – כי ביום בו תעשו כן, לא עוד תזדקקו לקללת “בזעת אפיך.”
הפסיקו להילחם באבק. הפסיקו להסתכל עליו מלמעלה בהערכה עצמית גבוהה. היכנעו לאבק ויירשו את ארץ כנען. חבקו אותו והתעטפו באהבתו מקפת הכל.

כנען = 840 = תולדת = מנשמתי
= משרש = בלב ציון = מעצמם = ספרך
= ספר עד דור ודור = לב אברהם = לב רחם
= פרדם מלכות

לדורשי משיח בכל מאדם

ב”ה

לדורשי משיח בכל מאדם

משי = שמי = 350 = עפר
= אדמה מכל דור

ח = 8 = אהב = הבא = אגד
= האב = את האם = 1007 = ח
= אתה על אדמתנו

משיח הוא (גם המילה היא כתובה הוא בחומש) החוזר אל אדמת קודש. אדמת קודש היא התורה של האבות, האמהות והנביאים.
הלומד רק תלמוד, מתקשר עם אבותינו רק עד תקופת הבית השני. אולם, הגאולה חייבת לכלול כל דור ודור. עלינו לחזור לאהל שרה.

קודש = 410 = דרור = שמי השמים בארץ
= 2408 = 410 = בת האב = גלגול של האב
= חסד של האב = את גלגול של האם
= 1409 = 410
= אדמה מכל דור השמים בארץ
= עפר השמים בארץ
= אדמה מכל דור השמים בארץ

ארץ = 1101 = אנחנו פה אתך

ישראל = 541 = אמך = אהל שרה

פדיון האדמה

ב”ה

פדיון האדמה

בְּזֵעַת אַפֶּיךָ, תֹּאכַל לֶחֶם, עַד שׁוּבְךָ אֶל-הָאֲדָמָה, כִּי מִמֶּנָּה לֻקָּחְתָּ: כִּי-עָפָר אַתָּה, וְאֶל-עָפָר תָּשׁוּב – בראשית ג : י”ט

המילה אדמה, בלי נקוד, ככתוב בתורה, היא גם החומר המוצק בארץ עליו אנו דורכים ברגלינו וממנו אנו מקבלים את מזוננו וגם המילה אדמה – במובן של אהיה כמו, אראה כמו.

דעו כי התורה היא ראי מושלם של נשמותינו ונפשותינו. בלטינית קוראים לתורה, אותה רוב הגויים מגדירים “אמא”, Terra, כי התורה אכן היא האדמה ממנה הכל נוצר. ובדיוק אותה מידה, כל התופעות שאנו רואים בעולם, ובמיוחד הגויים, הם ההתגלמויות וההתגשמויות של מחשבותינו ורגשותינו וכוונותינו בעת לימוד תורה. הגויים נקראים גויים כי הם ההתגלמות של הִגּוּיִים של היהודים.

תורה = 611 = ראי הנשמה = כל עפר ראי
= את עצמי

אדמה = 50 = נ = מי = כל = מזג
= היה יהיה = דמו = לב חי = חשן אלי
= 1049 = 50 = שלשה האבות
= טמא = קבוץ קמץ = 2048 = 50 = עץ הדע
= תרבות ספר מלכים = ספר מלכים ארץ אהרן
= 3047 = 50 = פרדם הנולדים = פרדם המלכים
= פרדם היודעים = פרדם האדם ההוה עד
= אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו = 11,039 = 50
= גלוי העתיק הקדוש

עפר = 350 = שמי = אדמה מכל דור
= כל בני רחל = צבור אליהו
= צבור כל בית ישראל יחד הויה
= 1349 = גלוי שמי שמים

המצב הנוכחי, בו רובנו שרויים, בו האדמה מגיבה באדישות מוסרית לכל יד הנוגעת בה ונותנת את פירותיה לכל דורש, אינו תקין ואינו הכרחי. הוא בוודאי אינו רצוי.

הקרקע עליו אנו העומדים [העומדים = המועדים = מהיום עד] הוא סך כל מעשינו. העולם נראה כמונו. העולם משקף את הפנימיות שלנו. אין טעם לנסות להכחיש אמת זאת ואין לברוח מפני אמת זאת. המציאות מדברת עבור עצמה.

קרקע = 470 = עת = כל מעשי
= מוליד רקיע = הוה רקיע עד
= סודי השכינה = יסוד השכינה
= ועד השכינה = השכינה לכל

מעשינו = 476 = כל מעשיו = מעשיו אדמה
= קרקעו = עתו = למות = אדמת אל

בפסוק בראשית ג : י”ט לא כתוב כי אנו צריכים למות כדי לחזור אל האדמה (אם כי החוזר כליל אל אדמת הקודש הוא במצב הנקרא נחת
[נחת = חי מת]) . אנו לא צריכים למות, במובן הפרידה מגופינו, כדי להשתחרר מהמצב בו אנו אוכלים את לחם יומנו בזעת אפינו. כתוב רק כי אנו צריכים לחזור אל האדמה – הוי אומר: אנו צריכים לחזור להיות אדם הדומה מוסרית לאלהים ובמעשינו.

אנחנו, ישראל, המצות.

ישראל = 541 = המצות*

*בעברית נכונה המילה “מצוות” כתובה: מצות.

אם היינו עושים את המצוות כרצון הקדוש ברך הוא, העולם לא היה במצב העצוב בו הוא כעת. אין מנוס מאמת זאת. המציאות וטיב החומר ועכירות ואדישות האדמה מעידים כי אנו לא עושים כרצון ה’. אנו עושים הרבה פולחן ומעט מאד מצוות. עלינו לחזור לאדמה כדי לפדות את הארץ בה אבותינו ואמהותינו הקדושים יושבים.

עושים הרבה טקסים בישיבות וגורמים לאשליה כי עובדים ה’ בשקדנות ואף בחומרה. אולם, האדמה טמאה. אז אין מנוס מהעובדה: עושים פעולות רבות, אכן, אבל לא עושים מצוות רבות. כי אם היינו עושים את המצוות באמת, ארץ ישראל הייתה ציון.

לעשות = 806 = ציון = משכילות
= אתה משכיל = ופדיון

ארץ = 1101 = 102 = אלהינו = אהלינו
= להויה אלהי = אהלי לכל בית ישראל יחד
= כל בית ישראל יחד אדמה הויה

ישראל = 541 = אמך = אהל שרה = אלה שרה

התורה היא אדמת הקודש, בה אבותינו ואמהותינו יושבים ובה מנוחתם. אין לנו שום מקום אחר בו אנו יכולים לנוח. לימודי התנ”ך הם עיבוד ותרבות האדמה והכנת מקום מנוחתנו הנצחי. עלינו לחזור הביתה. הבית שלנו הוא אהל שרה (אהל שרה = ישראל). אנו חייבים להתקשר עם הזמנים של אבותינו ואמהותינו כדי לבוא למנוחתנו הנצחית. התלמוד רק יקשר אותנו עם זמן הבית השני. אנו חייבים לחזור לדור של אברהם ושרה כדי לנוח. הבינו זאת!
עלינו לחזור אל אלהינו ואלהי אבותינו. זאת נעשה בלימוד התנ”ך ובעשיית המצוות נכונה. שום “חומרות” ומנהגים שאבותינו לא ידעו לא יבוא במקום עשיית המצוות נכונה.

בארץ = 1013 = 104 = צד”י לעד = דק
= אתם ארץ = 2102 = 104
= אבק העתיק הקדוש

ספרי = 350 = שמי = עפר
= אדמה מכל דור

עלינו הפסיק לרחף ב”ספירות” ולהתקרקע בעפר!

קודש = 410 = דרור = שמי השמים בארץ
= 2408 = 410 = העפר ספר האדם בארץ

אנחנו, ישראל, השמים והארץ ואם הארץ אינה משקפת את שמי השמים תג לתג, אין לנו שום מנוס מהעובדה כי אנחנו לא עושים את המצוות כרצון ה’ וכפי שאבותינו ואמהותינו עשו אותן. לכן, אנו שרויים במציאות שאנו יוצרים עד שובנו אל האדמה – דהיינו, להדמות לאלהינו.

פדיון = 800 = שרש = לרעך
= עצמם = מעצם = נשמתי

פדיון אדמה = 850 = תולדתי
= כל נשמתי = עפרך

פדיון האדמה = 850 = עפר שרה
= שמי שרה = שרה אדמה מכל דור

DUST

DUST

Notice the dust. Look at it. Look at it intently. Look at it without disdain. Look how obstinate it is to come back to you. Notice how it surrounds you. Notice how it is everywhere. Notice that you breathe it. Notice that it settles everywhere – on You too!
If you look at the dust, you will understand God’s humility and how surrounded by God’s presence You are always. God just doesn’t trumpet and isn’t obstreperous. Don’t expect a big and flashy sound and light show. Don’t expect fanfare of the Day of Your Redemption. Notice the dust. Think of all the generations of people and events the dust has touched. Do not be afraid of the monsters in the dust and try not to be repelled by them. Just accept them as they are. Think about the fact that every dust particle magnified will reveal itself as a jewel. And extend the dust due Gratitude because this is the real meaning of inheriting the Holy Land.

In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken; for dust thou art, and unto dust shalt thou return.’ – Genesis 3:19

Accept that you were taken from the dust. Return to the dust willingly and with joy and gratitude because on the day you do, you will no longer have to eat by the sweat of your brow.

צלע

ב”ה

צלע

וַיַּפֵּל יְהוָה אֱלֹהִים תַּרְדֵּמָה עַל-הָאָדָם, וַיִּישָׁן; וַיִּקַּח, אַחַת מִצַּלְעֹתָיו, וַיִּסְגֹּר בָּשָׂר, תַּחְתֶּנָּה. וַיִּבֶן יְהוָה אֱלֹהִים אֶת-הַצֵּלָע אֲשֶׁר-לָקַח מִן-הָאָדָם, לְאִשָּׁה; וַיְבִאֶהָ, אֶל-הָאָדָם.

בכל מקום בו כתובה אות סופית בחילופים הבאים, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

צלע = 190 = עלצ = כל הקהל
= הקפה = הפקה = על פי = יודע המלכה
= אדמה ממני = פני אדמה
= אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו ממני = 11179 = 190
= הקהל אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו
= פני אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו
= כל למודי אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית +
יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי +
קוף ריש שין שין תו
= חגגו כל הצדיקים מכל דור = 1189 = 190
= ככל הצדיקים מכל דור = נהיה הצדיקים מכל דור
= אנו הצדיקים מכל דור אחד
= הנה הויה בארץ = עולם הויה גשמי בארץ
= 2188 = 190 = עולם שמחה הויה בארץ
= נחל ארץ = נגילה את רעיתי

THE COMPASSIONATE REVOLUTION

THE COMPASSIONATE REVOLUTION

I was initiated into Revolutionary consciousness when I was 10 or 11 years old.

Over the decades, I learned about and considered many Revolutionary paths that held out the promise of Freedom and a better Future.

I tried a few of them on for size and each has merits.

But none of them have brought about The Revolution.

All of the paths presupposed that we must struggle somehow from a one (or two or three) down position. Something always seemed wrong about that to me.

And then one day I looked at a photo of Binyamin Netanyahu and a wave of pity overtook me. He looked so pressed, so artificial, so controlled.

But pity too didn’t feel right. I don’t want to pity anyone.

And then I came upon it: COMPASSION.

The way to Revolution is to feel genuine Compassion for the people who are buried in the gross materialism, negative emotions, intrigue, power struggles, illusions and delusions, deceptions within deceptions of “power”.

What a terrible place to be in!

How awful it must be to carry heavy burdens like that all the time. How awful it must be to have to manufacture a world of lies that can come down at any minute like a house of cards.

The collective message we should be sending them is: You don’t have to do that. You can take off the armor. You can discover who you really are. You can allow yourself time to smell the flowers. You can be Human.

They are terrified to let go. It will not help to make them more afraid by calling for retribution and punishment. They have to make amends, yes. But of what avail is frightening people who think they have no Soul with punishment?

They suffer horrifically and should be offered a safe place to come out of hiding into in which they can find the Souls they are quite sure they sold long ago. Their hope that they can be redeemed needs to be restored.

If anything will bring about The Revolution we hope for, it is to look upon their suffering with true Compassion. It is worth the try. Nothing else throughout the history of enslavement has worked.

אבק – שיא הענווה

ב”ה

אבק – שיא הענווה

בכל מקום אות סופית כתובה בחלופים הבאים, הכוונה היא לערך האות הסופית.
הבה נזכור כי שרש א-ב-ק הוא גם לחבק.

אבק = 103 = מנביא = מבונה = היינו יחד
= לגיס = צבאי = יצג = איצב
= אדמה חמה = נחמה =מחנה
= ארץ עתיקה קדושה = 2101 = 103
= משכן לבי = 1102 = 103
= לוה בני = עד התהום בי
= שלום עלינו = אשר על אדמתנו
= ראש לע אדמתנו = אשר על אשר
= אשר אם = אם אדמתנו
= אדמתנו אשר המלכה = אדמתנו אשר מיכל
= את המלכה על אדמתנו
= עד תהום התהום = כל שלש אמהות
= אשר על שלשה אבות אדם קדמון
= 3100 = 103
= אם שלשה אבות אדם קדמון
= שרה אצילות עולם שמחה
= שרה אצילות עולם גשמי
= א-להים אדם קדמון
= אהל רבבות אדם קדמון
= אהלים מקום אדם בארץ
= אהלים מקום אם כל בית ישראל בארץ
= 4099 = 103
= אדם קדמון מדברת
= שמות אם כל בית ישראל מדברת בארץ
= אדם קדמון לדורות
= לדורות אדם שמתו בארץ
= מקום בארץ לדורות אדם
= שעשוע בארץ לדורות אדם
= כל אבותיך בחיים בך
= בשר כל אבותיך בחיים
= אשר העתיק הקדוש כל אבותיך בחיים
= א-להינו העתיק הקדוש

שנת שמטה – שחרור משעבוד לחומר

ב”ה

שנת שמטה – שחרור משעבוד לחומר

שנת השמטה, כמו שבת, החגים וכמובן היובלות, באה ללמדנו כי אנו יכולים להשתחרר מהאשליה כי אנו צריכים לאלץ את האדמה, ואת כל חומרי העולם הגשמי, להפיק מהם את צרכינו. האשליה כי אנו צריכים לאלץ את החומר משעבדת אותנו אליו.

אם שמרנו את שנת השמטה, באהבה כנה לבריות ותוך הרצון האמתי לשחרר את כל עובדי החומר, כולל את עצמנו, מעבדות נוראית זאת, וודאי עד עתה, לקראת סוף שנת השמטה, כבר שמנו לב כי יש שיפור ניסי ביחסי הגומלין בינינו לבין החומר. החומר יותר אובק אותנו, ולפחות לופת אותנו. החומר יותר מלטף אותנו כאבק קל ופחות מכביד עלינו כרגבים.

היינו אמורים ללמוד יותר במשך שנת השמטה ולעבוד פחות. ואם עשינו כן, תוך כדי רצון עז ומתמיד להיטיב לכל הבריאה ולרומם אותה, אזי אנו מוכנים לקבל על עצמנו את המצווה הכי קשה של שנות השמטה – שחרור מעבדות החובות. כל המצוות שעשינו עד כה הכרוכות בשמיטת האדמה היו כדי להכין אותנו, בגשמיות כמו ברוחניות, להיות מוכנים לקבל על עצמנו את מצוות שחרור עבדי החובות מעבדותם.

כל החובות הכספיים בעולם הזה הם ביטוים של חובות מוסריים המוטלים על נשמותינו. אם אנו מוכנים לסלוח לכל מי שפגע בנו בעבר, ואף לעצמנו עבור החטאים שלנו, תוך רצון לפצות את נפגעינו, נראה כי בדיוק כמו שראינו במשך כל שנת השמטה שאפשר לאכול בשפע בלי לאלץ את האדמה, גם אנו איננו צריכים לאלץ את בעלי החובות לשלם את החובות כדי להתפרנס בשפע.

אם נסלח לכל החייב לנו, בין במוסר, בין בכסף, נראה כי גם חובותינו נסלחו ונצא, כלנו יחד, לחירות.

ואם נעשה כן, נראה כי נהיינו בעלים על החומר, תחת עובדי החומר.

בעל חמר = 350 = עפר = שמי

ועל אחד כזה כתוב: כִּי בִי חָשַׁק, וַאֲפַלְּטֵהוּ; אֲשַׂגְּבֵהוּ, כִּי-יָדַע שְׁמִי.
– תהלים, צ”א : י”ד

וזה הסוד בידיעת שם השם.

Tag Cloud