A different take on Israel and Other Important Issues

Archive for June, 2015

וענוים יירשו ארץ

ב”ה

וַעֲנָוִים יִירְשׁוּ-אָרֶץ; וְהִתְעַנְּגוּ, עַל-רֹב שָׁלוֹם. – תהלים ל”ז:י:א

הפסוק הנ”ל נראה לנו נבואה, או תיאור של העתיד או הבטחה שתתגשם או לאו – עד שאנו מקבלים את ההזמנה האישית להצטרף. ואז אנו רואים כי המצב כבר קים מזמן.

אני טוענת שרווחה היא מחלקה של הוצל”פ

אני טוענת שרווחה היא מחלקה של הוצל”פ

ההוצאה לפועל היא ההוצאה להורג של האינקוויזיציה. דינו של הנופל לידי הוצאה לפועל (הוצאה להורג) הוא עינווים ממושכים עד מוות. אני לא אומרת זאת סתם.

הוצל”פ הוא חלק ממערכת הבנקים העולמיים הרואים אנשים שלא יכולים לגלגל הרבה כסף ככופרים מן הסתם. הם רואים את העני כ”נולד בחטא” שאינו יכול לכפר על החטא בזהב וכסף או אבנים יקרים.

כל בתי המשפט גם חלק של אותה המערכת.

למה בכל בית משפט בארץ אדם המכחיש את הטענות נגדו צריך לאומר כי הוא כופר?

השופט משה בן עטר, עליו מדווח שהתאבד ע”י השמת שקית ניילון על ראשו, שהיה בעלה של פקידת הסעד הראשית במחוז הדרום, מרים בן עטר, המאשימה אותי ב”עלבון” כי בקשתי חקירה מעמיקה בנסיבות המות המשונה של בעלה, היה ראש הוצאה לפעול בירושלים לפני שהוא מונה של שופט.

יש לבדוק את הקשרים בין הוצאה לפועל והוצאת ילדים מבתיהם. שתיהן עינויים ממושכים שמפעלים על חלשים בגין היותם חלשים ועניים. שתיהם החרמות יקרי ערך. השיטות כל כך דומות שיש לשאול אם הם לא שניהם פנים של אותם אינטרסים.

דוד המלך הוא גופך

ב”ה

דוד המלך הוא גופך

בחילופים הבאים בכל מקום בו כתובה אותו סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

דוד = 14 = אוהב = אהוב = יד

מלך = 570 = לי לך = נהיה שר
= רשע = קיסר צדקו

מולך = 576 = עבדך = בעדך = עבד שר

ימלוך = 586 = פרוש = העבד השר
= אנכי השר = אנכי שרה = כסא שרה
= מלוה השר

דוד המלך = 589 = גופך = יד המלך

מלכות דוד אינה אוטוקרטיה. היא איננה מצב בו מלך משליט סדר על “הרשעים ההם”. מלכות דוד הוא מצב שכלנו צריכים ליצור בפנימיותנו – בו אנו הופכים את הרשע הפנימי למלך, קיסר, שר ועבד בו-זמנית ואנו משרתים את האנושות בכל התפקידים האלה על פי צורכיהם. במלכות דוד כל גופך הוא כלי שרת למען האנושות באהבה.

THE TRUTH ABOUT WHY THE STATE OF ISRAEL HAS ISSUED A CONTRACT ON DOREEN ELLEN BELL-DOTAN

THE TRUTH ABOUT WHY THE STATE OF ISRAEL

HAS ISSUED A CONTRACT ON DOREEN ELLEN BELL-DOTAN

That the State of Israel is calling for real jail time for me, without a shred of evidence that I have even committed the high crime of “insulting” a government official, knowing that I have a 60% disability is a death threat issued to me by the State of Israel. Boiling it down: I’ve had a contract put out on me signed by the State of Israel.

That is what it is and that is what it needs to be called.

If I am put in jail, I may never come out. I will certainly not come out the same person and will never recover from the trauma.

I was interrogated by the police without them having evidence in hand.

The indictment was served without evidence. I heard one policeman whisper to another: “We’ve got a real problem. We don’t have any video.” But they went on with the interrogation anyway.

And the State Attorney’s Office of the State of Israel served the indictment without the video and even went so far as to ask for real jail time.

The reason why this is being done is because my accuser, Miriam Benatar is the widow of Judge Moshe (Morris) Benatar who, it was reported, committed suicide by putting a plastic bag over his head. Sounds plausible….

She is a Head Social Worker in the Southern District. Moshe Benatar worked as the Head of the Repossession Authority in Jerusalem before being made a judge. There is no democracy in Israel at all in the appointment of judges. The system is as shrouded and closed as the system in Iran.

Social Services and the Repossession Authority have a lot in common. They both seize whatever is valuable to the person being proceeded against and use the commodity in whatever way they can to regain their losses. In the case of the Repossession authority the valuable commodities are things. In the case of Social Services the valuable commodities are Children.

Moshe and Miriam Benatar were married. I claim that the Repossession Authority and Social Services are also married. The State of Israel has issued a contract on me because there is supposed to be enough fluoride in the water to obviate the possibility that anyone is bright enough to understand such matters and the police are supposed to be frightening enough so that if anyone does understand they don’t dare say what they understand.

I have also called for the Jewish People living in Israel to keep the Laws of the Sabbatical Year and to stop paying back their debts to the banks. Most of them are paying off interest anyway, which is absolutely forbidden in Torah. The tricks of the Rabbis do not overwrite Torah Law. At any rate, we are to be freed from all debt for one year in seven and this is that year. I am being persecuted for being a Jew and calling for the upholding of Jewish Law in the State of Israel.

I’m an anomaly that the State of Israel wants to make sure does not proliferate.
Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat (Safed), Israel
DoreenDotan@gmail.com

מלך דוד

ב”ה

מלכות דוד

מלכות דוד אינה אוטוקרטיה מוטלת עלינו מבחוץ ע”י שליט.
מלכות דוד היא החיים לפי הציווי הפנימי הכי גבוה. במלכות דוד כל האזרחים מאוחדים ברצון החופשי לגמרי לחיות ע”פ הרצון הכי גבוה – האלקי.

מלכות = 496 = אתה יודע
= אתה הוה עד = אתה נולד
= אתה מוליד = אתה מול דוד
= אתה יד מלאה

רצון = 996 = מלכותך = שלומכם
= שלמה כתר העתיק הקדוש
= 1995 = 996
= כתר הקיסר העתיק הקדוש

כל אחד צריך למצוא את דוד בתוכו ובתוכה. הוא לא בא מבחוץ. הוא נמצא בפנים – ברחש הלב הכי עדין, במחשבה הכי אצילית ובכוונה* הכי טהורה.

*בעברית נכונה המילה ‘כוונה’ כתובה ב-ו’ אחת, כך: כונה.

כונה = 81 = פ”א = אנכי = כסא = מלוה
= מולה = הכל הויה = הויה כלה

כסא דוד = 95 = דוד כונה = הויה אוהב כלה
= דוד מלוה = אנכי דוד = הנולד = המוליד
= דוד מולה = אוהב מולה = אהוב מולה
= היודע = הידוע = פיה

גופי = 99 = דוד פה = פה דוד

מכלות דוד = 510 = רי”ש = שיר = ישר
= אתה דוד מול דוד = אתה דוד עבד דוד
= אתה לב ילד אוהב = אתה לעד
= אתה בארץ = 1509 = 510 = אתה סולח

ולישרי לב שמחה.

הויה = 26 = הוא דוד = דוד בי
= הקדושים = 1025 = 26
= כל בית ישראל יחד = להעלות דעתי
= מצאתי עת דוד = מצאתי דוד יהי אור ויהי אור
= ישראל דוד יהי אור ויהי אור
= אוהב ישראל יהי אור ויהי אור

“הכל שפיט”

ב”ה

“הכל שפיט”

אמר אהרן ברק, נשיא בית משפט העליון (בדימוס) “הכל שפיט”.

אני מקווה שהוא מודע לכמה הוא צדק והבין מה הוא אמר.

שפט = 389 = דוד שלמה

= שלמה אוהב = יד שלמה

= דוד נשיא דוד = דוד עשה

= שמו ידידיה = משה לבבי

שופט = 395 = דוד ושלמה = דוד ואנשי דוד

= נשמה = אוהב ועשה = דוד עושה = יד עושה

שפיט = 399 = גופי הכרעה

= ממש חוה = צדקו צדקה

הכל = 55 = כלה = אליהו בא

= אליהו אב = אב אליהו

= בא אלהיו

הכל שפיט = 454 = תמיד = דנת

= תהלה דוד = אוהב לבבות

= אוהב מהנשמה

הבה נרחם על עצמנו!

ב”ה

הבה נרחם על עצמנו!

יד עושה = 395 = דוד ושלמה = נשמה
= שופט

דוד = יד

עושה = 381 = ושלמה

כל דבר שאנו עושים בידינו אנו מאלצים את דוד המלך ושלמה המלך לעשות יחד אתנו.
והם מעידים על כך לפני העתיק הקדוש. ונישפט על כל מעשה ומעשה.
נשמותינו תעמדו לדין על כל מעשה ומעשה שעשינו.

אנא! אל תעשו בידיכם את מה ששנואי לדוד המלך ולשלמה המלך!
אנא! הבה נרחם על עצמנו!

Tag Cloud