A different take on Israel and Other Important Issues

ב”ה

המציאות היא תולדה של תלמוד תורה

זֶה סֵפֶר, תּוֹלְדֹת אָדָם: בְּיוֹם, בְּרֹא אֱלֹהִים אָדָם, בִּדְמוּת אֱלֹהִים, עָשָׂה אֹתוֹ
– בראשיית ה:א

הדבר הכי חשוב שעל כל תלמיד חכם לדעת הוא: המציאות היא תולדה של תלמוד תורה. תלמוד תורה הוא ההולדה של עולמות ועולמים.

המציאות היא הבת שלנו.

המציאות משקפת בדיוק את הכוונות של הלומדים תורה. המלא, הפתוח, הבריא, היפה, הישר, הרצוי, השמח במציאות היה בלבבותיהם של התלמידים. החסר, המכוער, המעוות, המושחת, החולה…הפורענות המתרחשת לבוא לעולם אף הם היו בלבבותיהם של התלמידים.

המציאות מגלה את כל הפנימיות של התלמידים בדיוק כמו ילדינו מגלים את הפנימיות שלנו ודומים לנו. אנו לא יכולים להכחיש את מה שיש לנו בלב כי המציאות זועקת את האמת באופן הכי גלוי וממשי.

יחד עם היהודים החילוניים והגויים, אנו, לומדי התורה, צריכים לנהוג ברחמנות וברחמים כלפי הבריות ולנסות להטיב את הנסיבות והתנאים בעולם. עלינו להיות פעילים בחברה למען הצדק והאמת.
אבל לא די בכך! עלינו, לומדי התורה, להגיע לשרש הבריא – הכוונות שלנו בעת תלמוד תורה – ושם לתקן את מה שייולד מהלימודים שלנו.

תורה = 611 = יראת

שמים = 950 = ספר האדם

יראת שמים היא הדעה כי אנו בוראים את האדם כפי שהוא מספר התורה כפועל יוצא של לימודינו – לא כאילו, אלא באמת.

שבת שלום ובמורך!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: