A different take on Israel and Other Important Issues

ב”ה

לקרוא דרור בשנת שמטה

המדינה קימת כי אנחנו חושבים שאנו צריכים מנהיגים ושליטים. אנחנו חושבים כך אך ורק מפני שאנו לא שולטים ברגשות ובמחשבות שלנו. לפתח רחמים בלב וחשיבות חיוביות במח הדרך לשליטה עצמית – ואז ממשלת הזדון תעלם מאליה. אני מנסה להסביר כי אנו מזינים את המזיקים עם הרגשות והמחשבות השליליים שלנו. אדם בשליטה על המח שלו ועל לבו לא צריך שום מדינה כי הוא קבל את עול מלכות השמים עליו – ממש.
ה’ יתברך לא רוצה שנהיה תחת שלטון זר ומוזר. לכן, *כל* שלטון מתדרדר לשחיתות ומעשים בלתי נסבלים. עלינו להיות חופשיים ופועלים מהרצון הכי גבוה!
כשמספר משמעותי של יהודים יבינו זאת ויעשו זאת – אנו נהיה חופשיים ובשליטה עצמית מהרצון הכי גבוה – וזאת המשמעות האמתית של ממשלת שמים – ממשלת שמים היא מצב שה’ יתברך והעם היהודי מאוחדים באותן מחשבות וכוונות.
תאמינו לי, אנשי העסקים והפוליטיקאים קורסים תחת הכובד של השלטון וברגע שנאותת שאנו מוכנים לקבל על עצמנו להשתלט הם יהיו שמחים לוותר על העול הנוראי שלהם. אתם חושבים שהם שמחים? הם אומללים! תסכלו עליהם ואיך הם נראים. הבה נשחרר אותם לחופש! הבה נקרא דרור בארץ. הלא שאת שנת שמטה? איך עושים זאת? אנו מקבלים את הרצון הכי גבוה – והוא כלו טוב ומתכוון אך ורק לטוב ומלא רחמים.
שבת שלום אחי היקרים מכל!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: