A different take on Israel and Other Important Issues

ב”ה

אנחנו בני הנביאים

דבריהם של נביאים חיים. כל אות שהם כתבו זרעים הם ורוח הקדש בכל תנועות דבריהם. התגשמות נבואה מתבטאת כיהודיות מתעברות וכוולדות של יהודים נולדים וחיים ממש. התגשמויות דברי נביאים אינן מקרים הקורים מאליהם בעולם. הן קמות כיהודים חיים שיגשימו את הנבואה.

המילה עובר, במובן של עובר ברחם כתובה בעברית נכונה כך: עֻבָּר. אין במילה האות ו. כאשר אנו עושים גימטריות, אנו מקפידים על איות נכון. לא מוסיפים אמות הקריאה ללא טעם. כמו כן, בחילופים הבאים, בכל מקום כתבתי אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית. כשאני מתכוונת לערך של אות רגילה, כתבתי אותה, אפילו בסוף תיבה.

לכן:

נביא = 63 = בונה = הכל בו = חנה = חג אליהו
= הנה בא = עולם שמחה בא = 1062 = 63

הנביא = הנביא = 68 = כל חי = עולם השמחה בא
= 1067 = 68 = עולם משיח בא

הנביאה = 73 = גמל = גלמ = גליל = עג = חכמה
= עולם המשיח בא = 1072 = 73

זרע = 277 = עזר = העבר = כל זכר = כל ברכה = רז סוד
= נהיה אור = סוד תקון = 1276 = 277 = נהיה תקון
= לבלוב תקון = לב לבו שר עולם = מלך עולם
= עתק עולם = לי לך עולם = לי לך בדרך
=עתק בדרך = לב לבו שר בדרך = לב לבו שר דברך

זרע נביא = 340 = ספר = כל פרי = התפתחות לאט
= הרנה ועד = כל לב רבנו = רחמי כל לב

זרע הנביא = 345 = משה = הספר = עזר נביאה
= זרע כל חי = רחמיה כל לב = שליה = ילדים לומדים
= ילדים לומדים = 1344 = 345

ספר החיים = 973 = גלם זרע נביא = תזכרו זרע נביא
= שם חכמה = שם הנביאה = משה חיים = משה חכם
= ברכות משה

תורה = 611 = את הרה = את עצמי
= אם אם* ובת = 1610 = 611

*כן, החלוף הוא: אם אם ובת

לב נביא = 95 = הנולד = המוליד = היודע = הידוע = דניאל

לב נביאה = 100 = לב כל חי = אנכי חוה = כסא חוה
= המלכה = מיכל = כולל דוד

לב הנביאה = 105 = לב חכמה = עלה

אנחנו לא רק קוראים ולומדים את ספרי הנביאים. אנו התגלמות דברי הנביאים ממש.

אנחנו נבטי זרעיהם של הנביאים. תפקידנו הוא להתפתח די הצורך כדי להגשים את נבואותיהם בעולמות בהם אנחנו חיים.

בפסוקים בהם דברי הנביאים היו גלויים, פתוחים, ברורים, מתוקים ושמחים – אנו יפים ומפותחים בהתאם. בפסוקים שדברי הנביאים היו בהם סתומים ועצובים אך מלאי תקוה – עלינו למצוא את התקון והמתיקות הנסתרים בדבריהם ולהגשימם.

הבה נרתום למשימה הקשה אך נשגבת לאין ערוך בשמחה!

תקון = 1206 = 207 = אור = אדבר
= תורם = שוקף = ציון הנשמה = משכילות הנשמה
= משכילות כל ספרי

התקון = 1211 = 212 = האור = רואה
= עם ישראל = עם אמך = אמך לפניך
= תקוה נולדים = תקוה מולידים = תקוה מלכים
= תקוה יודעים = אשרי נולדים
= אשרי מולידים = אשרי מלכים
= אשרי יודעים = השוקף = השקוף

נרתום = 1256 = 257 = נתרום
= כל תורם = כל אור = כל תקון
= שוקף כל = לב חי שקוף
= תקון לב חי = אור לב חי = ציון כל הנשמה

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: