A different take on Israel and Other Important Issues

Archive for March, 2015

פלא יועץ

ב”ה

פלא יועץ

כִּי-יֶלֶד יֻלַּד-לָנוּ, בֵּן נִתַּן-לָנוּ, וַתְּהִי הַמִּשְׂרָה, עַל-שִׁכְמוֹ; וַיִּקְרָא שְׁמוֹ פֶּלֶא יוֹעֵץ, אֵל גִּבּוֹר, אֲבִי-עַד, שַׂר-שָׁלוֹם.

בכל מקום בו אות סופית כתובה, הכוונה היא לערך האות הסופית. כשאני מתכוונת לערך של אות רגילה, אני כותבת את האות הרגילה, אף בסוף תיבה.
שימו נא לב בחילופים הבאים לענין עץ פרי וטעמים.

כי ילד ילד לנו = 204 = דר = רד = צדיק
לעד ידו נטויה = צחוק = צוחק

פלא = 111 = אל”פ = ממלא = עולה = ועלה = ע + קמץ
= 1110 = 111 = סוד ספר מלכים = סוד שמן

יועץ = 986 = מתפללות = פני תולדות = תולדות ממני
= הוה שלום בלב = שלום בלב זוג = היא שלום בלב
= היא עץ

פלא יועץ = 1097 = 98 = צח = סלח = נחמ = מנח
= כל מח = כל גילה

אל גבור = 242 = ראי אל = לב דור = צנע לב

אבי עד = 87 = אחד עד = למד אהבה = פז = מגדלי
= ילד גדול = גיל לבבי

כבר ראינו את שם הטעם מנח.
אם נוסיף את האות ר מהמילה גבור לבטוי אבי-עד נראה כי:

ר + אבי עד = פזר = רופא = פארו = ממזר = מזמר
= אומר לי = ספר מלכים מדבר = 1286 = 287

שר שלום = 1436 = 437 = אות ל = לאות
= שרשו בחיים = ציון בחיים = חכם בציון
= חיים בציון = חכם רחם = משכילות בחיים
= יהיה אות = יהיה אתו = יהודה אתו = דגש קל

פלא יועץ אל גבור = 1339 = 340 = שלי = ספר
= נצר = כל פרי = כל פרוד = כל לכל דור
= הרנה לכל = שלדו = הנה עיר = הנה יער
= התפתחות אבותיכם = אבותיהם מכל דור
= 2338 = 340 = פה רנה = מכפר

פלא יועץ אל גבור אבי עד = 1426 = 427 = אות כ = כאות
= היה אות = היה אתו = חזה אתו = חוגג אתו = שוא נע

פלא יועץ אל גבור אבי עד שר שלום = 2862 = ירח-בן-יומו
= ירח מקף בן מקף יומו = 2862 = 864

בת ובן

ב”ה

בת ובן

בת = 402 = גלגול של = של חסד
= מרכא כפולה = של כנסת ישראל = 1401 = 402
= את עלץ = את קרן = עלץ ישעיהו = קרן ישעיהו
= על שם ישעיהו

בנ = 52 = בכל = כלב = לב חזה = לב חוגג
= אליהו = ישעיהו בן אמוץ = 2050 = 52
= אבותיכם הוא = 1051 = 52 = הוא כתר אבותי

בן = 702 = שבת = קרבת = ברך
= בעצמך = בת מכל דור = התפתחות בת
= גלגול בחיים = חסד בחיים
= כנסת ישראל בחיים = 1701 = 702
= כנסת אמך בחיים

שמים = שלמה המלך

ב”ה

שמים = שלמה המלך

בכל מקום בו אות סופית כתובה, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

שלמה המלך = 950
= שמים = ספר האדם = ספר עמך
= ספר דרות = כל פרי האדם
= כל פרי עמך = כל פרי דרות

חכמה = 73 = גמ”ל = גלמ = יהי כוכב
= יהי מח = יהי הגיל= יהי הגדול
= הנביאה = נביאי = אהיה בכל = היו בכל
= מקרן לב = 1072 = 73 = מעלץ לב

כל הכוכבים שאנו רואים בשמים הם סמלים של חכמת שלמה המלך. כל האור מכל הכוכבים הוא צל של חכמתו. כל החוגים וכל האינטראקציות של הכוכבים קיימים כדי לתת לנו מושג מצומצם עד מאד של גלגולי וצירופי חכמתו.

מקור חכמת שלמה המלך הוא התורה. הבה נלמד יחדיו!

רמ”ח אברים ושס”ה גידים נגד תרי”ג מצות

ב”ה

רמ”ח אברים ושס”ה גידים נגד תרי”ג מצות
הצעת טפין טפין מים חכמת הגוף

בכל מקום בוא כתבתי אות סופית, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

רמ”ח = 248 = חמר = מחר = אזמר = מצחיק
= ראשון לי = 1247 = ולד ראשון = אור ספר מלכים
= כתר אבותי עולם אשר = 2246 = 248

רמ”ח אברים = 1061 = 62 = בני = הבנה
רמ”ח ברא האדם = רמ”ח ברא עמך = רמ”ח ברא דרות

גידים = 627 = זכרת

תרי”ג אברים וגידים = 613 + 813 + 633
= 2059 = 61 = אני = אנו כל בית ישראל*
= 1060 = נגד* כל בית ישראל = הכתב החיים
= וזכרת הכתב = זוכרת הכתב = כתר לבבות

*עלינו לזכור תמיד כי גימטרית המילה נגד = 57, היא גימטרית המילה אנו = 57 ולחשוב תמיד כי העומד כביכול נגד הוא אנו. בכל פעם אנו אומרים את המילה אני, אנו אומרים אנו כל בית ישראל.

גוף = 809 = טף = גורם = קבוץ נשמתי
= 1808 = 809 = עלץ אברהם = קרן אברהם
= קרן רחם = עלץ רחם = עלץ אבר אדם

הגוף = 814 = הגורם = צדיקים = צוחקים
= האדם צוחק = צוחק עמך

המצות = 541 = ישראל = אליך = אמך
= שרה לאה = אני לילית* = חוגג בשר חוה
= חזה בשר חוה = חוגג בשר הוגה = להעלות
= שמרתם = 1540 = 541 = ך + קמץ

*כן, אנחנו, ישראל, גם לילית המתקנת את עצמה.

תקון לילית = 1686 = 687 = סוד הברית
= העברית = התעברי = התערבי
= זרע קדוש = עזרתי = זרעתי
= זכרתי כל = תהיה ברכה לי = קדוש כל ברכה
= היתה ברכה לי = נהיה הברית = מעשה המרכבה

בגופים = 701 = מלאכים = מלאכת דור

אין סוף בגוף = 2388 = 390 = השכינה
= זכר ונקבה

שבת שלום אחי ואחיותי, התגלמות מצות הויה בגופים חיים ממש.

שבע מדרגות במקוה הטהרה

ב”ה

שבע מדרגות במקוה הטהרה

אחרי המדרגה האחרונה אין תחתית. שם תהום האין סוף של אהבה ושמחה בלב.

שבע מדרגות = 1025 = 26 = הויה = כל בית ישראל יחד

במקוה הטהרה = 377 = שבעה

לנשום שָׁלוֹם. לשאוף שָׁלוֹם.

הראות

ב”ה

הראות

הבה נזכור כי המילה אורות לפעמים כתובה בכתב חסר כך: אורת או ארות.

ראות = 607 = או”ם* = את דבר = דבר את = דבר ישעיהו

*(ה”מנטרה” אום)

הראות = 612 = בים = ברית* = דברות = את הדבר

( המילים breathe and breath)

לנשום שָׁלוֹם. לשאוף שָׁלוֹם.

בעלי חיים = התפתחות אטית

ב”ה

בעלי חיים = התפתחות אטית

בכל מקום בו אני כותבת אות סופית, אני מתכוונת לערך של האות הסופית.

התפתחות = 1299 = 300 = ש = יצר = מסר
= כפר = מכל דור = דור נולד = מולדי דור

חי = 18 = בהוה

לאט = 40 = מ = אבותיכם = 1039 = 40
= כתר אבותי = כתר אחדות = חברתי אחדות

אטי = 20 = כ =היה = חזה = חוגג

אטית = 420 = היתה = תהיה

התפתחות לאט = 1339= 340 = שלי = ספר

ההתפתחות לאט = 1344 = 345 = הספר = משה
= שליה = ילדים לומדים

באטיות = 428 = יחוד הנשמה = כותב = בת הויה

בעלי* חיים = 730 = שתל = בתי לפרח
= פרח לבתי = ממחר לבתי
= עליכם* = עלי כתר* = הכהן = התפתחות אטית

*מדובר בעלי עץ החיים. החיים = 633 = גלם = לב אם.

ספר החיים = 973 = שם חכמה =
= ספר לב אם = החיים התפתחות לאט
= 1972 = 973 = לב אם התפתחות לאט
= לב אם אבותיכם מכל דור
= החיים אבותיכם מכל דור
= לב אם כתר אבותי מכל דור
= החיים כתר אחדות מכל דור
= החיים אחדות חברתי מכל דור

עלינו לדעת כי התפתחות בעלי חיים היא אטית – ולהיות סבלניים וסובלניים עם עצמנו ועם אחרים. אנו מחברים את כל הדורות בהוה. זאת עבודה יסודית ואטית – ואף קשה עד מאד. זהו קצב החיים – הקצב אטי שנוכל לשים לב לכל התפתחות וליהנות מכל שלב ושלב, מכל פרט ופרט (פרט = 289 = אפרח = אנכי ראשון = 1288 = אנכי עולם אשר). ואל תחמיצו שום הזדמנות להריח את פרחי עץ החיים שתפגשו בדרך.

Tag Cloud