A different take on Israel and Other Important Issues

המשפט

ב”ה

המשפט

זכרו נא את אשר אומר לכם כעת.

בסוף ימיכם תובאו למשפטכם. דבר זה יתרחש בעודכם בגוף גשמי, אם זכיתם לגוף-נצח. תיקראו למסור דו”ח על כל מעשה ומחדל – ולא תוכלו להתחמק, להסתתר או להכחיש. לא תוכלו להתעלם מקולות העדות וממראות הזכרון שלכם. תרגישו כל תחושה שגרמתם לאחרים; תהיה זאת עבורכם חוויה קשה ומפחידה מאד ותחוו כי היא נמשכת לנצח. באמת, זהו הנצח.

משפט זה הוא מבחן הכניסה שלכם לחיי נצח, ותדעו זאת.

באותו משפט תשיגו הבנה ראשונית של תודעה קבוצית. המשפט הוא ברמת מבוא לשכל קיבוצי. תחוו כי החשיבה שלכם היא כלל-ישראלית ולא רק החשיבה העצמית כמו שחשבתם עד אז. גם תבינו כי המחשבות שלכם הן, בעצם הקיבוציות. באמת, בכל פעם בה יהודי/ה מחליט/ה החלטה כל שהיא, זאת הכרעת כנסת ישראל בכל הדורות. דעו זאת במשפטכם.

תראו כי כל אחד מכם באמת כלל ישראל. כלל ישראל הוא השופט והנשפט. אולם, רמת המוסר שלך, כפרט, תקבע איך את/ה תחווה/י את התובעים והעדים, ואיך אתם מפרשים את דבריהם. אתם תהיו ההגנה, התובע וההוצאה לפועל. תיווכחו לדעת כי השיפוט שלכם יהיה רק ברמה הגבוהה ביותר של חמלה וצדק שהשגתם בעצמכם. הילכך, אני מציעה לכם: הרבו בעבודה קשה כדי להיעשות רחומים ככל הניתן. יבוא יום בו תהיו שמחים עד מאד ואסירי-תודה על שעמלתם להיות רחמנים.

על פי ההלכה, השופט הוא גם מבצע העונש. רמת התודעה הזאת היא אינסופית. ברמה זאת, אין רצף של מצבים – הכל בוזמני. רק העומק הולך וגדל, אבל חווים את כל המראות בוזמנית. לכן, המשפט הוא העונש והשכר הנדרשים. רשעים חווים את המשפט כגילוי מעמיק ומתמיד של כל חטאותיהם ואילו צדיקים חווים את המשפט כהעמקה מתמדת של משמעויות לימודיהם ומעשיהם. רחמו עלי עצמכם!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: