A different take on Israel and Other Important Issues

Archive for January, 2015

הישועה

ב”ה

הישועה

ישועה = 391 = אנכי הכפרה

זה החילוף שישו מצא. הוא הסתפק בכך, כנראה, ולכן לא הגיע אל הרבדים היותר עמוקים של המילה והשם ישועה.

כדי להגיע לרמות היותר גבוהות, עלינו לדעת כי ערך האותיות ו + ע + ה הוא 81.
מכאן, אנו יכולים להתקדם.

81 = פ”א = ימלא = מלאי = כסא
= לב גלוי = לב הילד = לב ילדה
= השוכן הילד = השוכן ילדה = 1080 = 81
= סוד השופטים = סוד הפשוטים
= נהיה השופטים = נהיה הפשוטים
= להבדיל

לב הילדה = 86 = אלהימ = הטבע
= הלב גלוי = חסד דוד
= אוהב חסד = דוד כנסת ישראל
= 1085 = 86 = אוהב כנסת ישראל
= אגוד כנסת ישראל = כולל = כלול

[אמרתי לכם כי יש בשמים כל מיני כוללים :0]

כמו כן, עלינו לדעת כי:

ש = 300 = כפר = הכרעה = לרע
= מסר = לסיר = ליסר
= יצר = מכל דור

יש = 310 = הכפרה = שבח = חשב

לכן:

ישועה = 391 = אנכי הכפרה =
= לב גלוי הכפרה
= חשב לב הילד = שבח לב הילד
= חשב לב ילדה = שבח לב ילדה
= חשב לב גלוי = שבח לב גלוי
= לב הילד יכפר = לב ילדה יכפר

הישועה = 396 = לב הילדה יכפר
= לב הילדה הכפרה

לב ילדה הוא הכלי הכי יקר בבית המקדש. הוא גם השופט העליון. המוצא את הילדה הבודדות ביער מצא את הקדוש ברוך הוא, כמו שלימד הבעל שם טוב.
מכל משמר שמרו על לבבות בנות ישראל.

בית הדין של מעלה

ב”ה

בית הדין של מעלה

העניים, פושטי ידיהם אליך היום הם השופטים הדינים שידונו בענינך מחר. הגאלה באה מהדלים. האביון הוא הדין העליון.

הרי הוזהרת.

השופטים העליונים

ב”ה

השופטים העלונים

השופטים העליונים = 1791 = 792
= צאצאים = ישועות

אמנם צאצאינו ידונו אותנו בחסד ויהפכו עולמות לזכות אותנו, העמידה בפני צאצאינו והידיעה שעשינו דברים שפגעו בהם, וההבנה שפגענו בהם גורמים כאבים שאי אפשר לתאר אותם.
אנא, קחו את הלימודים בענין בית הדין של מעלה במלוא הרצינות. האמת יותר נוראית ממה שמתארים – לא פחות.

אני = לבטח בי

ב”ה

אני = 61 = לבטח בי

בעברית נכונה המילה לבטח אינה כתובה ב-ו. כאשר אנו עושים גימטריאות יש להקפיד עד מאד באיות נכון. אין להוסיף אמות הקריאה ללא טעם.

אני = 61 = הנאה = לבטח בי = הוא לב טוב
= בטא לב טוב = דוד חי = דוד בהוה
= אנו כל בית ישראל = 1060 = 61

כאשר יהודי או יהודיה אומר/ת את המילה ‘אני’ – אנו אומרים לבטח בי. לבטח בי זאת שבועה קדושה ביותר והקדוש ברוך הוא מצפה ודורש מאתנו לעשות את אשר הבטחנו לעשות. יותר על כן, כאשר אנו אומרים את המילה ‘אני’, אנו מדברים עבור כל בית ישראל.

אם אין אנו מתכוונים להיות מהימנים כאשר אנו אומרים את המילה ‘אני’, אנו מקטינים את עצמת המהות לא רק של עצמנו, אלא של כל בית ישראל.

ה’ יתברך גלוי וזמין ומוחש לנו בדיוק באותה מידה בה אנו גלויים ונכונים כלפי אחרים.

אם ה’ נראה לך רחוק, נשגב, טמיר ונעלם – זה סימן בטוח שאנו מתעלמים מאנשים.

ככתוב: כִּי-קָרוֹב אֵלֶיךָ הַדָּבָר, מְאֹד: בְּפִיךָ וּבִלְבָבְךָ, לַעֲשֹׂתוֹ. – דברים ל:י”ד

אם ה’ אינו קרוב אליך עד מאד, סימן שאין לערר עליו, שהרחקת את לבך מהסבל של אחרים והתעלמת מהם. המילה להתעלם היא לא רק לא לשים לב – היא להתעלם ממש, דהיינו לא להתקים.

Compassion Is Illegal in Israel

Compassion is Illegal in Israel

Can you imagine what it feels like to live in a country where it is illegal to “insult” any government worker – and so many of them are corrupt and corrupt people are very easily “insulted”? Can you imagine Jews coming to live in Israel so that they can be fully-realized Jews and finding that expressions of compassion are illegal here – that corrupt politicians get “insulted” when you tell the truth and that their getting insulted is illegal? Can you imagine having a Jewish Heart and Soul and having compassion being forbidden by law? Is there any more cruel a thing that can be done to Jews but to forbid our having compassion for one another by law? What choice, then, do we have but to be “criminals”?
I am finally letting myself cry about what is going on in Israel. I am letting myself feel the helpless grief of knowing that people are put on trial in this country for feeling compassion. And I am letting others know what they can expect here if they are foolish enough to believe the Israeli gov’t that they’ll be better off here – either to become hard-hearted and cruel or to be considered inimical by the state.

Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel

I HAVE BEEN SILENT. I HAVE BEEN A COWARD. I AM ASHAMED

I have been silent about Israel lately.
I deluded myself that I could impact positively by bettering myself – by eating pure food and keeping my affective state up-tempo.
I was lying to myself. I was being a coward and I am ashamed of myself for that. I am older now and I don’t want to fight anymore. I want to rest and live out my life pleasantly.
But I hear the Israeli People crying and I hear their increasing misery. I cannot be silent, though I know that speaking out will make my trial for “insulting” a Social Worker who destroyed the lives of a number of families by telling the truth about what she did.
There is no living pleasantly here. Every day in every way the government broadcasts to us that we are unworthy of respect, that our lives are of no consequence. That is the background message upon which things only get worse for those who dare to speak out and say: I AM HUMAN!
I cannot be silent to protect myself. I will speak out. I will tell the truth. I will say that children are taken from parents who are experiencing normal problems who can be easily helped. I will say that Israel is a fascist state in which atrocities are committed against its activist citizens every day and ordinary citizens’ are treated like garbage whose lives don’t matter and that the State of Israel is a disgrace.
No one, anywhere, should live in fear of being tortured, imprisoned, sectioned or have their lives otherwise destroyed for telling the truth.
No country in which the citizens experience this as the normal course of events can be called a democracy or even fit for Human habitation.
Israel is one of those countries in which the citizens live with that fear constantly.
The policy in Israel is to make everyone feel worthless and as though their needs are of no import. That way they come to feel broken and defeated, humiliated and defective and don’t demand human dignity after awhile. This is the life of the average Israeli.
Those who become activists because they can’t stand the pain of the large and small injustices put their lives in danger. This is the reality – particularly for Jews who aren’t Ashkenazi.

An Open Request to All French Jews Considering Emigrating to the State of Israel

An Open Request to All French Jews Considering Emigrating to the State of Israel
I ask you *please* do not come on Aliyah until you have seen the material on a site called Nakim run by a man by the name of Haim Yativ. There is material there in French as well as in Hebrew and English. Haim’s mother tongue is French and you should contact him. He has a page on Facebook.

http://www.nakim.org/
If you can read Hebrew, I suggest that you look at the pages, blogs and videos of the many brave Israelis who are risking life and limb and certainly risking their personal freedom to tell the terrible truths about the disgraceful levels of corruption in the State of Israel and its utter disregard for the life of its citizens.
Do you know that there is a law in Israel that makes it illegal to insult anyone who works for the government? Yes, and, they take every revelation about the corruption here as personal insult. The Israeli court system is swamped with files against decent people whose only crime was screaming in pain from the corruption, either because their lives were utterly destroyed by the State of Israel or because they couldn’t stand to see others suffering. The corrupt officials they spoke the truth about felt themselves “insulted” and the people who cried out publicly for justice are standing trial even as I write this.
Did you see the videos and newspaper articles about the Israel citizens who lit themselves ablaze because they fell victim to the repossession authorities? It can happen to anyone here. It happens a lot because the economic system is geared toward driving people into debt and bankruptcy.
Have you ever heard of a psychiatric facility called Mazra in Israel? It has no hospital equipment. The nearest hospital to Mazra is quite a distance traveling from there. The fact that Israel has a psychiatric facility that has no hospital equipment but does have has a building clearly marked “The Death House” on its premises, should be the subject of research you conduct before considering emigrating here.
Did you see the videos (some in English) made by soldiers, including officers, who have told about their experiences in the army? You may want to see them before allowing yourself, your children and your grandchildren to be drafted by IDF.
Did you see the blogs of the Parents whose children were wrongly taken from them. Last I heard, five percent of Jewish Israeli children have been removed from their homes, many on trumped-up pretenses. That is ten times more than in Britain, the second worst offender in removing children from their parents’ homes.
The government of the State of Israel is a disgrace. It neither represents the good People of Israel, nor are they answerable to the constituency. Key politicians are bought and paid for by billionaires outside of the State of Israel whose policies they are paid to carry out. Those policies are far more often than not to the detriment of the Israeli people.
The shameful actions of the government show up in the press as indicative of the people of Israel. We therefore, bear the brunt of the shame the government brings upon us. It matters nothing if the government is “Right” or “Left”. The same policies are carried out by both.
Before you make Aliyah, I ask you please to see whether or not my words are true. Search the net and you will find ample material that bears out that the level of corruption of the State of Israel is such that it cannot be called a democracy at all. We live in constant fear of the government, the courts and the police here.
Once, I was a young Oleh and the same song and dance about Aliyah was performed for me that is now being performed for you. I wish that someone had written to me what I wrote above to you.
Nakim
Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel
‪#‎FrenchJews‬ ‪#‎Aliyah‬ ‪#‎Israel‬ ‪#‎StateOfIsrael‬ ‪#‎Emigration‬ ‪#‎France‬ ‪#‎Jews‬

Tag Cloud