A different take on Israel and Other Important Issues

ב”ה

זמן – תחית המתים התמידי

מַה-שֶּׁהָיָה, הוּא שֶׁיִּהְיֶה, וּמַה-שֶּׁנַּעֲשָׂה, הוּא שֶׁיֵּעָשֶׂה; וְאֵין כָּל-חָדָשׁ, תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ. – קהלת א:ט

דוד = 14 = אוהב = אהוב

מה = 45 = מאד = אל דוד

מה שיהיה = 375 = שלמה = עשה

שהיה = 320 = ישי = נער

מת = 440 = תהלה = לבבות = מהנשמה
= גואל הנשמה = אבותיכם הנשמה
= 1439 = 440

חי = 18 = האהבה = האחד = העבר שמת
= 1017 = 18

תמיד = 454 = דוד מת = דוד תהלה

עתיד = 484 = תהלה לדוד = עת דוד
= יהי אור ויהי אור דוד = דעתי
= סוד התורה כל זמן = 1483 = 484
= סוד כל זמן יום = זמן לעולם

בן דוד = 716 = קיום = שבת דוד = דוד בת מכל דור

שמות = 746 = שמתו = שעשוע

עבר שמת = 1012 = 13 = אחד = אהבה

אם = כל מת עולה = פלא נולדת

מחיה = 63 = חנה = נביא = כל אהבה = כל אחד

המחיה = 68 = כל חי = הנביא = כל האהבה

זמן = 747 = מקראות = אמון = להבין = מוציאם
= קרן שמות = עלץ שמתו = עלץ שעשוע = 1746 = 747
= בני שמתו בחיים שוב
= העלץ שמת נודב בחיים שוב = 2745 = 747
= אברהם בחיים שוב
= ברחם חיים שוב = חיים ברחם שבו
= כל בניה בחיים = כל הנודב בחיים
= תחית כל העולמות שהיו
= תורת אבותיכם נולדים = 2745 = יודעים תורת אבותיכם
= עת העבר = עבר עתה
= הנה ברא עתיד = הנה ברא לתמיד
= ברא עולם שמחה לתמיד

ההוה כל זמן = 818 = אהיה כל זמן = תחית

ההוה הוא כל זמן = 830 = לתת = שלך
= ההוה כל מקראות בי = ההוה בטא כל מקראות

תחית המת = 1263 = 264 = סדר = נדרי

תחית המתים התמידי = 2342 = 344 = שמד = שלדי
= של דוד = שיהיה דוד = פרדם

נחת = 458 = חי מת = תהלה האהבה = אחד הלבבות
= הנשמה כל השמות בספר בראשית = 2456 = 458
= הנשמה כל השעשוע בספר בראשית = תבנו = בנות
= בת נדב

תחית המתים אינה דבר שקורא חד פעמי אחרי ביאת המשיח. תחית המתים קוראת תמיד, בכל זמן. פשוט עלינו להגיע לדרגה הנקראת משיח כדי לראותו.

האהבה מחיה את העבר שמת. כל התעוררות אהבה בלב היא תחית המתים ממש ולכל דבר.

ושתלמדו בנחת תמיד!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: