A different take on Israel and Other Important Issues

Archive for September, 2014

סוד המשיח = משפחה

ב”ה

סוד המשיח = משפחה

דוד = 14 = 1013 = אשר בשרי = שאר בשרי
בן דוד = 716 = וקים

= בן שאר בשרי = שבת שאר בשרי = יבשר אשר שבת
= 1715 = 716 = יבשר אשר בן = בשרי אשר בת מכל דור

משפחה = 433 = סוד המשיח

יִשְׂמְחוּ הַשָּׁמַיִם, וְתָגֵל הָאָרֶץ – תהלים צו:י”א

ביאת המשיח היא השכנת אשר ושלום במשפחה. זהו כל סוד המשיח.

תקון = 1206 = 207 = רז = אור = אדבר

מ = 40 = לי = גואל = היהודי = אבותיכם
= 1039 = 40 = כתר אבותי = תקון שרש לב
= לברוא נשמתי

ש = 300 = כפר = יצר = מסר = בצבור = מכל דור

פ = 80 = ועד = עוד = לומד = יסוד = לכל

ח = 8 = תקון שרש = 2006 = תקון נשמתי

ה = 5 = אד = גב = עלץ כל בית ישראל
= 1004 = 5 = קרן כל בית ישראל
= כל קרן אמך בתי = כל קרן בתך אמי
= 2003 = 5 =אמי אמך בתי = אמי בית ישראל

תקון שרש משפחה = 2439 = 441 = אמת

משפחתי = 838 = חלף = לרחם = לאברהם = לברא אדם
= תקן לב אדם = 1837 = 838 = סכת משיח = סכת השמחה
= לבו נשמתי = שרש נשמתי = לבו אדם הפנימי
= שרש לבו

תקון שרש משפחתי = 2844 = 846 = מרום = מציון
= אמה נשמתי = שרש תהלים = 1845 = 846

ספר החיים = 973 = שם חכמה = כל כ”ז אותיות חכמה
= עולם צדק חכמה = חסד האותיות חכמה
= קהל משפחתי = משפחתי הצהלה

התקון = 1211 = 212 = האור = רזי = עם ישראל
= אמך לפניך = דבורה

תקון סופי = 1362 = 363 = המשיח = פרוש נכון

לעשות את המצות

ב”ה

לעשות את המצות

בעברית נכונה המילה מצוות מאויתת מצות. כאשר אנו עושים גמטריות, עלינו להקפיד על איות נכון. הוספת אמות הקריאה ללא טעם תשבש את הגימטריות ותסתיר את האמת הטמונה בשפת הקודש.

לעשות = 806 = ציון = משכליות

את = 401 = קרן הנשמה = 1400 = 401
= ישעיהו = קרן כל ספרי

לעשות את = 1207 = 208 = דקדק = לעד לעד
= את ציון = ראשון = עולם אשר

המצות = 541 = ישראל = אמך

מצוה = 141 = הקול = קולה = מולדי אמי

לעשות את המצות = 1748 = 749 = טמן
= ציון את ישראל = ישראל את ציון

ף = 800 = רם = עצמם = נשמתי = שרש = פנינים = פנימיים = פעמים
= המטמון = לעשות את המצות אמי = 1799 = 800

תורה = 611 = אים = אם שאר בשרו = 1610 = 611
= את עצמי = מוליד את עמי
= מוליד את אליהו הנביא = נולד את עמי
= נולד את אליהו הנביא = סוד ישראל = סוד המצות
= סוד אמך

אנחנו, ישראל, המצות. אנו האב, האם, הבן והבת המוליד את עצמו והיולדת את עצמה.

עצמה = 205 = הר = מולדי עמה = נולד עמה

עצמו = 206 = דבר = ראה = נולד עמו = מוליד עמו

המוליד את עצמו = 702 = בן = שבת = בת מכל דור

היולדת את עצמה = 1061 = 62 = בני = הבנה

אנחנו השמים. אנחנו הארץ.

שמים = 950 = נץ = ספרים = ספר האדם
= ספר עמך = ספר דרות

מולידים את = 1101 = 102 = ארץ

אנחנו, ישראל, משה רבנו.

בני ישראל = 603 = בני אמך = משה רבנו = ישראל היולדת את עצמה
= 1602 = 603 = אני מוליד את אמי = אני נולד את אמי
= ישראל היולדת את עצמה = אמך היולדת את עצמה

אנחנו, ישראל, הויה.

הויה = 26 = כל בית ישראל יחד = 1025 = 26

אנו המשיח:

מולידים את עצמנו = 1357 = 358 = משיח

אנחנו, ישראל, הבורא, הנברא והבריאה.

המצות הן קיומנו. המצות הן כל דבר שאנו עושים. לא יכול להיות אחרת כי אנו, ישראל, המצות. אנו לא צריכים לעשות כל מיני חיקויים מוזרים של קיומנו. אנחנו לא צריכים לעשות פרודיות העושות אותנו ללעג בעיני הגויים, אשר אנו בראנו. פשוט עלינו לרחם על הגויים כי הם ילדינו הנולדים בצלמנו ואנו כל ישועתם. עלינו לנהוג באמת וצדק וכך אנו קימים את כל מצות התורה – את כולן, כי המקדש מעולם לא נהרס ולעולם לא ייהרס. העולם יהיה איך שאנו בוראים אותו.הרי כבר כתבנו: ובחרת בחיים.

למחול כל חוב – כספי או מוסרי – בשנת שמטה זאת!

Let’s talk about Demons

Let’s talk about Demons.
Do they exist? You’re damn right they do. But they’re not what you think. The truth may be worse than the myths that prevail which prevent us from confronting demons and putting them to rest because the myths describe their existence sound so inanely, no level-headed person will consider the idea seriously.

So, what are Demons really?

The word Demon is an etymon of the Hebrew word Dimayon, which means both imagination and likeness and resemblance.
Who are the people who most resemble us? Why Our Relatives, of course.
Dam, which we see as the beginning consonants of both Dimayon and Demon means blood in Hebrew.

One of the Hebrew words for Relative is Krovim (literally those close to Us). Krovim is a very close anagram of the word Kavurim, which means those who are buried.

Demons are the Souls of Our Relatives, living and dead, that are buried within us. They are buried in Our Bodies, the activity of which is subconscious for the most part, and they are buried in Our subconscious minds, to which we have little access.
Our Family members, both those who are living now and those who are dead (we’ll get to that later), are actually Us.

Recombinant genes simply means that Our Relatives and Our Ancestors are anagrams of Us, sort of like isotopes of Us. You and Your Family members are the same Chapter in the Book of Life, just slightly scrambled so that you resemble one another, but aren’t exact copies.

When people look into their “past lives”, they are actually looking at their Ancestors. Their Ancestors are themselves, just slightly scrambled and in more crude iteration. The mix provides not only individuality, but also variation on the same themes so that the various lessons in Life that Your Family and You are undertaking can be looked at from different perspectives, thus more comprehensively.

You were lucky enough to inherit the moral merits of Your Ancestors in the form of Your various Talents, Your Intelligence, Your healthy Relationships, Your basic Personality, Your good Looks (which are not only skin deep, but are actually a typographical map of Your History) and all of the other things You like about YourSelf.

You have also inherited their moral demerits. They exist in You in the form of the gnawing Disquietude We all feel (also called hauntings), the Tragedies that befall Us, Your Illnesses, Your Challenges, Your Debts, Your Troubles, Your Pain, Your Confusion, Your Disappointments, Your feelings of Unreality.
Jung was spot on when he said: “When an inner situation is not made conscious, it happens outside as fate.” This is true of all of the good and bad in Your Life that you inherited from Your Ancestors, i.e., earlier versions of You.

Do we have free will? We have varying degrees of free will depending upon how much “fixing” we have to do for Our Ancestors (earlier iterations of OurSelves) and for and with Our current Family members (other version of OurSelves). If We have a lot to fix for Great Uncle Bob or Great Great Grandmother Milly, We will not have maximal free will. We will be free to choose whether We confront the situations we will surely be faced with honestly and courageously or not, but We will not choose which situations with whichWe are confronted.

If Our Ancestors left this world in a state of moral debt (or moral decrepitude), They are “undead”. They are in a dormant state, only dimly conscious (just as We are only dimly conscious of Them), but Their Spirit does not rest. They are constantly nagging You, and Your Relatives, to make things right for them. This is a true haunting. These undead Spirits will present themselves to You in the form of all kinds of unwanted and disturbing Situations and Relationships.

The most disturbing and troublesome of the Demons buried in Our Bodies and in Our Subconscious, but not in a state of rest are the “fallen angels”. That is another way of saying the embryos and feti whose Lives were terminated either because they miscarried spontaneously or because they were intentionally aborted. These Spirits are extremely powerful, much more powerful than the Spirits of adults, and they are most disturbing and the way in which They express Their agitation is extremely anti-social because they never lived to become enculturated. For every miscarried or aborted embryo or fetus, there is also either heartbroken Parents or Parents who decided to abort the fetus intentionally. In either case, they too are not at rest. In the former case, their grief doesn’t allow them to rest. In the second case, their guilt does not allow them to rest. If you’ve got an aborted baby in Your past, i.e., if You were an aborted baby – You’ve got issues and they need to be addressed and brought to Peace. Any are there any among us who does not have aborted Souls in Our past? Not likely. These are most disturbing and irrational and manageable situations in Our Lives.

If a Psychopath is in Your Life, You’ve got undead Ancestors, most likely a completely unenculturated aborted Fetus (or two, or three…) who need Your help to live the Life they missed and are constantly clawing desperately at You from within to help them. You are obliged to do so, because, remember, They are earlier iterations (versions) of You. So long as there is a very disturbed Spirit within You, You will attract Psychopaths who will put you into crisis situations that will force You to either grow fast or get mulched so that the next version of You can replace You and go about the unfinished business of Your past.

It shouldn’t be thought that if we have a good deal of trouble, Woe or Pain in Our Lives that we are defective or in a state of terrible guilt. We simply have to rectify something that went off kilter somewhere along our Soul’s path. Ample opportunity will present itself to do so throughout our Lives. You may be sure that Everyone you see around You has work to do as well. If not, They would not be here.

Our “genetic material” and Our subconscious minds are oceanic – they contain the depths of everything we were and everything we will be.
Most of us should not concern Ourselves with the details of those past lives. To do so is not only maudlin and macabre, it is counterproductive. All of their unfinished business is present in Our Lives in the form of Our Relationships and situations.
It is imperative that we make the best of Our Lives so that we do not continue to live in a half-dead but disquieted twilight state in which we are victim to all sorts of unpleasant and unwanted situations in which we are constantly trying to fix something and pay of moral debts and begin to live fully, creatively and proactively.

Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel
DoreenDotan@gmail.com

יום שבת – ענין זכר ונקבה עמוק יותר מאשר מבינים

ב”ה

יום שבת – ענין זכר ונקבה עמוק יותר מאשר מבינים

זכר = 227 = זבחי צדוק = זבחי מיכל המלכה
= עלץ החוזר = 1226 = 227 = ברכה
= קרן החוזר = זבח עצמי = זבח דור = זבח עמי נולד
= יודע זבח אליהו הנביא = כתר האם
= כתר רות = שישי רות = שישי האם
= האדם התורה = את האדם ההרה
= את עמך ההרה

נקבה = 157 = זקנ = אנו המלכה = אנו מיכל
= אנו ילדנו = כל הארץ = 1156 = 157
= ירושלים = עלה אליהו

שבת = 702 = בן = בת מכל דור = יצר בת
= עלץ מוליד את עצמי = עלץ מוליד את עמי נולד
= 1701 = 702 = יודע עלץ מוליד את אליהו הנביא

יום = 616 = התורה = את ההרה = דורות = קשר זוג

יום הששי = 1231 = 232 = יהי אור

יום שבת = 1318 = 319 = א + חירק = בן יום
= ברך התורה = בן דורות = שבת דורות
= בת יום מכל דור = חוה מכל דור = תשוב עמך
= שבות* עמך = שבות דרות = בית אהרן
= יצר חוה = יצר בת יום = הוגה יצר = יצר אחוד

בעברית נכונה כותבים שבות, ולא “סבתות”.

בת יום = 1018 = 19 = חוה = אחוד

את הבת = 808 = את בתה = רחם = ברא אדם = אברהם

את בתי = 813 = הרחם = ברא האדם
= ברא עמך = ברא דרות = בראת עצמי = אתקן את עצמי
= 1812 = 813

גוף אם ובת = 1818 = 819 = הצדיקים = האדם הצוחק
= הצוחק דרות = הדר דרות = אתה צדיק הדר
= אתה צחוק הדר

אב ובן = 711 = אדון = אין = העולם = חגן = חג נולדים
= חג עמך נולד = חג האדם נולד = חג נולד דרות = אשתי

הלימוד הוא: כל אחד ואחת מאתנו קיימים בכל גיל ובכל שלב ובכל מצב של האנושות בו-זמנית.

ודעו גם זאת:

נחת = 458 = בנות = חי מת

אנחנו, כולנו, גם חיים וגם מתים בכל עת. אז אין טעם לפחד מהמות.

יום הזכרון

ב”ה

יום הזכרון

יום = 616 = התורה = דורות = שישו = שושי
= את ההרה

נזכור כי יש כ”ז אותיות באלף-בית, כולל האותיות הסופיות.

כ”ז = 27 = זבחי = היחד = יחדה = אגוד אחד
= תקון שרש אחי = 2025 = 27 = חוה תקון נשמתי
= חוה אור נשמתי = אחי אור נשמתי
= עלץ הויה = 1026 = 27 = קרן הויה = עלץ כל בית ישראל יחד
= קרן כל בית ישראל יחד

ר = 200 = הנני פה = אנחנו פה = צדוק
= מיכל המלכה

זכר = 227 = זבחי צדוק = זבחי מיכל המלכה
= עלץ החוזר = 1226 = 227
= קרן החוזר = זבח עצמי = זבח דור = זבח עמי נולד
= יודע זבח אליהו הנביא

זכרון = 933 = עולם זבחי צדוק = זבחי אהרן

זובח = 23 = אברהם ויצחק = 1022 = 23 = החי = חיה

הראית את אהרן הכהן הגדול זובח? הראית את צדוק הכהן הראש זובח?
הראית את אליהו הכהן זובח? הזכרת?

עדין לא? אין דבר. אוטוטו יום הכפורים בא עלינו לטובה.

פסיכולוגיה הנלמדת ביום הזכרון

ב”ה

פסיכולוגיה הנלמדת ביום הזכרון

ף = 800 = תת = רך = עצמם = נשמתי =
= פנינים = פעמים = שרש

הכרה = 230 = כדור = דרכו = צחוק הויה = צחוק כל בית ישראל יחד
= 1229 = 230=

תת הכרה = 1030 = 31 = א-ל = נעשה אדם
= נשמתי צחוק הויה = נשמתי צחוק כל בית ישראל יחד
= 2029 = 31

אלה = 36 = לאה = תת ההכרה

אלהים = 646 = מדברת = לדורות = האדם תת ההכרה
= 1645 = 646 = עמך תת ההכרה = תת ההכרה עמקת
= עמק הנשמה תה ההכרה

ישראל = 541 = אמך = שרה לאה = שרה תת ההכרה

כתוב: וְלֹא-יָדַע, כִּי-רְפָאִים שָׁם; בְּעִמְקֵי שְׁאוֹל קְרֻאֶיהָ.
– משלי ט:י”ח

רפא = 281 = תקן לכל = תקן ועד = 1280 = 281 = אנכי צדוק

רפאים = 891 = פרי אם = רפא עמך = רפא האדם = רפא דרות
= עמק הנשמה תקן ועד

בעמקי = 222 = כבר = ברכ = רזיה

כתוב: וַיְהִי בִּשְׁלֹשִׁים שָׁנָה, בָּרְבִיעִי בַּחֲמִשָּׁה לַחֹדֶשׁ, וַאֲנִי בְתוֹךְ-הַגּוֹלָה, עַל-נְהַר-כְּבָר; נִפְתְּחוּ, הַשָּׁמַיִם, וָאֶרְאֶה, מַרְאוֹת אֱלֹהִים. – יחזקאל הנביא א:א

קבר = 302 = שב* = קרב = בקר = עוד בעמקי

*המילים סבא וסבתא הן בלשון הארמית. בעברית המילים הן:
שׂב, שׂבה, שׂבים ו-שׂבות (= תשׁוב).
כמו כן: המילה “יחס” כתובה יחש בתנ”ך. וכך האיות הנכון. עלינו לדעת זאת כדי לגלות אמת אודות משיח = מיחש.

קבור = 308 = קרוב = שוב = שבו

משיח = כל קרוב = כל קבור = 358 = השמחה

עפר = 350 = פרע = ספרי = ספיר = שמי

אבותינו ואמהותינו = 999 = אבותינו שיר דוד
= אבגדהוזחט + יכלמנסעפצ + קרשת + ךםןףץ = 4995 = 999

ולד = 40 = גואל = אבותיכם = 1039 = 40 = כתר אבות

אברהם = 808 = ברא אדם = רחם = דרש בקבר = מנחתו בקבר
= נחמתו בקבר = מת בקברו כל השמות בספר בראשית
= 2806 = 808 = העלץ בקרב לבבות כל השמות בספר בראשית
= 3805 = 808 = העלץ בקרב לבבות הנשמות בספר בראשית

כל אבותינו ואמהותינו הטמונים בעפר וכל מעשיהם קבורים בתת ההכרה שלנו. הגופים שלהם צפונים בגופינו. זכרון מעשיהם, לטוב ולרע, קבורים בתת ההכרה שלנו. אנו, שנולדנו בזכותם, הגואלים שלהם. עלינו לתקן את חטאיהם שהם לא הספיקו לתקן במשך החלדים שלהם.

אין שום צורך ללכת לבית קברות כדי להתאחד עם צדיקים. הרי הם הגוף שלנו.

הגוף = 814 = צדיקים

ככתוב: הַיֹּשְׁבִים, בַּקְּבָרִים, וּבַנְּצוּרִים, יָלִינוּ; הָאֹכְלִים בְּשַׂר הַחֲזִיר, ופרק (וּמְרַק) פִּגֻּלִים כְּלֵיהֶם.
הָאֹמְרִים קְרַב אֵלֶיךָ, אַל-תִּגַּשׁ-בִּי כִּי קְדַשְׁתִּיךָ; אֵלֶּה עָשָׁן בְּאַפִּי, אֵשׁ יֹקֶדֶת כָּל-הַיּוֹם. – ישעיהו הנביא ס”ה: ד-ה

בתוך הגוף שלנו, נמצא הגן.

הגוף = 814 = צדיקים = צוחקים = פלא גן = עולה גן

קברות = 708 = חן = הגן = שבות = תשוב

השׂבים שלנו הם בתוכנו. שבותנו אליהם להתאחד אתם מכל הדורית, לתת להם מנוחה ונחת ולסלוח להם על חטאיהם שאנו עדין נושאים ועלינו לתקן עבורם, היא העמקה אל תת ההכרה שלנו. שם הם קבורים.

ואין לפחד משדים ולדבר כל העת על שדים.

כבר ראינו למעלה:

ישראל = 541 = אמך = שרה לאה = שרה תת ההכרה

עתה נוסיף את חילוף זה לשם ישראל:

ישראל = 541 = אני לילית

כמו כן:

לבבות = 440 = מת = תהלה = נפשי = כל ממשי

שד = 304 = בקבר = בקרב

שדים = 914 = שם דוד

על הדורש את דוד המלך לרדת לתת המודע שלו ולעשות שלום עם אבותיו ואמהותיו ולקבל אותם כפי שהם – יהודים לא מושלמים, שגם חטאו בחייהם, בלי אשליות שהם היו צדיקים גמורים – לסלוח להם, לאהוב אותם ולקבל את אהבתם. בתת המודע שלנו אנו מוציאים את ישועתנו ושם אנו נאספים אל אבותינו ואמהותינו. לכן עלינו למחול ולסלוח. אין זמן יותר מוצלח לעשות זאת משנת שמטה.

מודע = 120 = מועד = עומד = עמי = אליהו הנביא

תת מודע = 920 = אהרן דוד = כ”ץ = האחרון = אלינו הנביא נשמתי
= עמי נשמתי = שרש עמי

הסולח לאבותיו ולאמהותיו שהורישו לו את האחריות לתקן את העבר שלהם מוצא נחת ומעניק נחת.

נחת = 458 = בנות = חי מת = חי לבבות

הוא ימות בתורה עוד כאשר הוא חי ויזכה לחיות לנצח נצחים יחד עם אבותיו ואמהותיו. זה הפרוש האמתי של נאסף אל עמיו.

חי לנצחים = 806 = ציון

חי עולמים = 774 = עדן = למדן = בת שבע = יד ימין
= עצרת דוד = עצם דוד = עם דוד נולד = יודע עם דוד
= יודע דוד לפניך

חיים לנצחים = 1416 = 417 = זית = אותי = הבית

Why Is Forgiveness So Important?

Why is Forgiveness so Important?

When we truly forgive, I mean really forgive, not begrudgingly forgive, but really and sincerely Forgive – we see what happened to us from a higher perspective. It’s called “reframing”, but it is actually rewriting the events in our past.
And rewriting the events of our Lives is rewriting our Lives – actually, not metaphorically. Rewriting an event from a higher, more liberal perspective changes our Life story – which is an organic, living Being that is “fractally” mirrored in all Living Beings and all Life stories.
When we rewrite the events that happened to us from a higher perspective of forgiveness and understanding (in Hebrew word to understand [LeHavin] is also the root to bear offspring), we heal a Life story that had a defect and make it whole and well. In Hebrew to Create and to make well are the same root – B-R-A. To understand an event higher is to take what was a miscarried idea that came into existence, make it well and, in so doing, recreate it on a higher level.
All of the painful events in our lives are living beings that were viable enough to come into existence, but are not healthy enough to sustain Life and support the entire ecosystem. So, they languished and they festered and some died.
Those who ruminate gloomily on the past without forgiving are, quite literally, mourning miscarriages and picking in festering wounds. They return forlornly to graveyards. While this is understandable for the grief-stricken, it would be much better if they knew that they have the power to bring those miscarriages back to life, whole and healthy, and give them a renewed Spirit.
Forgiveness is Resurrection and all of the mystical-sounding stories about miraculous healing are naught but Forgiveness.

Tag Cloud