A different take on Israel and Other Important Issues

Archive for August, 2014

יום הלדת – פרשת נח

ב”ה

יום הלדת – פרשת נח

בעברית תקינה האות ה’ במילה ‘הודלת’ מנוקדת בקבוץ, ולא שורק. לכן אין בה האות ו והיא כתובה כך: הלדת. כאשר אנו מתעסקים בחילופים, עלינו לאיית נכונה את המילם כדי לגלות את האמת הטמונה והנסתרת.
כמו כן, כשאני כותבת אות סופית, אני מתכוות לערך של האות הסופית.

יום הלדת = 616 + 439 = 1055 = 56 = נו = שישו לדתה
= התורה לדתה = שישו גאלתה

ביום הלדת = 1057 = 58 = בנו = נבו = נח = ביום גאלתה

ביום הלדתך = 1557 = 558 = חנך = מחיך = כל הגן

עכשיו, תקראו את פרשת נח שוב והפעם עם אור השמחה והאהבה בלב ובעיניים ועם חיוך על הפנים עבור הילוד הנולד היום ושישו את גאולתכם. במקום לדמיין לכם “מבול” תראו מלבו.

JOY, NOT LOVE, IS THE ANSWER

JOY, NOT LOVE, IS THE ANSWER

People say love is the answer. Love is not the answer. It is common knowledge and everyday observance that people often hurt the ones they love the most most terribly, most cruelly and most especially.

The love of miserable people is terrible and cruel, intense though it may be.

Unconditional Happiness is the answer.

It is a fantasy to think we are capable of Unconditional Love without first having the Self-mastery to induce and sustain Joy in our Hearts at will.

Love is not a matter of free choice. We “fall in love”. We fall in love with those who we do, often despite knowing that that love is toxic and will come to naught but misery.

We love our children because they were given to us.

We are attracted to whom and what we are attracted without active participation. Yes, we “fall” in love – often in a blind stumble.

A spurned or unrequited lover may strike out in bitterness and even violence and revenge.

The ability to attain and sustain unconditional Joy in the heart, on the other hand, is never haphazard and never just occurs to us. We never fall into ongoing, unconditional Happiness. Happiness that is independent of circumstances and does not waver with the vagaries of fortune is always an act of Supreme Will and Self-discipline.

It is only when we have mastered our Hearts to the extent necessary to attain and sustain Joy in the heart that we can be trusted to love in a healthy and supportive manner.

Those who are in a state of Joy are never driven to seek revenge or harm. We may be madly in love. We may be blindly in love.

Joy, on the other hand, gives us wisdom and insight. No one was ever driven to the brink of destruction or Self-destruction by Joy.

No one ever said: Joy hurts.

The beginning of Wisdom is Joy, not Love. From the state of Joy, true, constant, mature, healthy Love follows as a matter of course. Rarely does Love create ongoing Happiness in and of itself in a person who is not possessed of Joy.

ההגשמה יש מאין

ב”ה

 

ההגשמה יש מאין

 

בראשית שמות ויקרא במדבר דברים

= 913 + 746 + 317 + 248 + 816 = 3040 = 43 = גיל = גדול

 

הגשמה = 353 = שמחה = שבח גדול = יש גיל

= יש גדול = יש בראשית שמות ויקרא במדבר דברים

= 3350 = 353

 

הגשמה הגשמה = שמחה שמחה = 706 = עולם

 

ההגשמה = 358 = השמחה = משיח = ספר חי

= צהלה צהלה לכל חי

 

ההגשמחה הגשמה = 358 + 353 = 711 = העולם = אשתי = אין

= הגשמה משיח = הגשמה השמחה = שמחה משיח

 

ההגשמה ההגשמה = 716 = השמחה השמחה = קיום = בן דוד

ממש = 380 = מספר = ישע = לב שמח

 

כל הסודות בענין הוצאת יש מאין וביאת משיח נמצאים ברשימה זו. המבין השמח בחלקו יבין.

בברכות!

ספר התורה כולו שמות של ה’ יתברך

ב”ה

ספר התורה כולו שמות של ה’ יתברך

שמות = 746 = את משה = אתה ספר = את הספר = שעשוע

ספר = 340 = מכפר = מיצר = נצר
= צהלה צהלה לכל = צהלה עוד צהלה

התורה = 616 = יום = שישו = שושי

כל המילים והשמות בתורה מורכבים מהמונחים שפרושם שמחה. כל הניקוד הוא קולות הצחוק.

השם הויה הוא שיא הצחוק.

רחמים

ב”ה

רחמים

רחמ = 248 = רמ”ח = חמר = מצחיק = על מצחי = על נצח
= במדבר = אשר מעולם = 1247 = 248 = עולם ישראל
= עולם שיא צחוק הויה

ים = 610 = יתר = האדם = עמך = דרות = אתה צוחק
= את הצחוק

רחמים = 858 = מצחיק האדם = מצחיק עמך
= מצחיק דרות = עמך עולם שיא צחוק הויה
= 1857 = 858 = עמך עולם שיא צחוק כל בית ישראל יחד
= 2856 = 858 = האדם עולם שיא צחוק הויה

רחמים

ב”ה

רחמים

רחם = 808 = אברהם = ברא אדם

רחמים = 858 = ברא כל אדם

עד כאן, הכל בסדר ונחמד. אולם, יש שני חילופים שהפריעו לי מאז שמצאתי אותם. והם:

רחם = חשך = תחת

בבוא הזמן, הבנתי כי הרחמים הם באמת התיקון התחתון. אין ברחמים הרבה אור. אם כבר מישהו נברא כמסכן, או נמצא בצער, עלינו, לכל הפחות, לרחם עליו. אבל הרחמים אינם מושיעים. הם אפילו לא מנחמים, לעתים קרובות, אלא משפילים.

בגוף האדם הראש (= האשר) מעל הרחם. הראש מנהיג את כל הגוף. למה ומדוע? כי האשר הוא התיקון של מעלה. אין חכמה רבה בנסיון להציל אדם שכבר סובל, אלא למנוע את הסבל מראש. וזה השכל. כדי לתקן את העולם, עלינו לפעול מתוך שכל שבאשר. שכל לבדו לא יושיע. הוא אפילו יכול להיות קר וקליני. אולם, שכל שבאשר הוא חם ואוהב. היצירתיות והתחכום של השכל יחד עם החום והאהבה והרצון לצרף שבאשר הוא התיקון העליון.

אשר שבשכל = שכל שבאשר = 1153 = 154 = נקד

האמת היא: המילה אשר נמצא במילה רחם.

רחם = אשר + 307 = גדש אשר = שב האשר = שובך
= קשר עולם אשר = 1807 = 808

גם כאשר אנו נוהגים ברחמים, עלינו להיות גדושים באשר ובכוונה לקשר את אלה שאנו מרחמים עליהם לעולם אשר ושמחה.

משה רבנו לפי שהיה בכלל כעס בא לכלל טעות

ב”ה

“משה רבנו לפי שהיה בכלל כעס בא לכלל טעות. ר’ אלעזר אומר: בשלושה מקומות בא לכלל כעס ובא לכלל טעות: אתה אומר (ויקרא י’) “ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרון הנותרים” – מהו אומר: “מדוע לא אכלתם את החטאת…?” – כיוצא בו אתה אומר (במדבר כ’ י’) “ויאמר: שמעו נא המורים…!” מהו אומר? “וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמים”. אף כאן אתה אומר (במדבר ל”א י”ד) “ויקצוף משה על פקודי החיל” – מהו אומר? “ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא…” – משה רבנו לפי שבא לכלל כעס, בא לכלל טעות.”

משה = 345 = שליה

רבנו = 258 = רחמי

מזאת אנו לומדים כי כשיש כעסים ברחם, נופלות טעויות בהעברת ספר החיים, ממנו הוא לומד לבנות את גופו ולקבוע את גורלו, אל העובר המתפתח. טעויות אלה מתבטאות כפגמים בגופו ובנפשו וגורמים למצבים קשים במהלך חייו. גם חטאים מגילגולים קודמים מונעים מהעובר לראות את הכתיב בספר החיים כשורה. במהלך חיינו עלינו לתקן טעויות אלה. שמירת מצוות שנות המשטה והיובלות נועדת להשמיט את הטעויות שנפלו כאשר העתקנו את ספר החיים ברחם אמנו ולהחליף את הכתיב השגוי בכתיב מתוקן.
המסתמך על “פרוזבול” לא יבוא לידי תיקון בשנות השמיטה, ואף יוסיף לאשמותיו מגילגולים קודמים במהלך חלד זה ויגרור את אשמותיו המצטברות אל גילגוליו הבאים עד שישמור מצוות שמיטה כדת משה.

הרי את מקדשת לי

ב”ה

הרי את מקדשת לי

המילה מקודשת כתובה בקֻבוץ בעברית תקינה כך: מקדש.
אין אות ו במילה מקֻדשת.
כאשר אנו עושים בחילופים, עלינו להזהר עד מאד לא להוסיף אמות הקריאה ללא טעם.

הרי את = 616 = התורה = את ההרה
= יותר = יתרו = יום = שישו = שושי
= את אהבת ציון = 1615 = 616 = ישעיהו אהבת ציון
= את אהבת משכילות = ישעיהו אהבת משכילות
= הדור קרן הנשמה = הדור עלץ הנשמה

מקדשת = 844 = שרש יוד הא וו הא
= שרש לבבי = לבבי פועם יוד הא וו הא
= מקדש כל ספרי = מקדש הנשמה
= מקדש כל היקרה לי

עכשיו ההפתעה הכי כייפית
:0)

לִי = ל + חירק + י = מ + חירק = 358
משיח = השמחה

נכון, גבר, כל העת שחכית למשיח לבוא, היא הייתה בביתך.
וכל הזמן שהתפללת שיבנה המקדש, הרי היא חכתה לחיבוקכם.

הרי קידשת את המשיח ביום חתונתכם. עכשיו תתיחס אליה בהתאם.

תקון השלטון ושיטת הבנקאות

ב”ה

תקון השלטון ושיטת הבנקאות

אנו רואים כי הרבנים לא ממהרים להפציר בעם לשמור את מצוות שנת השמיטה הבעל”ט, כדת משה, לרבות שמיטת חובות. גרוע מזה, יש “רבנים” המבקשים לעשות הון על חשבון העם בשנת השמיטה והדבר מזעזע אותי עד עמקי נשמתי.

הזמן הגיע לגלות את סוד החיים והבריאה, כי כל עוד רק כמה מכשפים המשפיעים על עולם הישיבות יודעים את הסודות ההם, נחיה בעולם בו יש שלטון רשעים ונקרוס תחת עול הבנקאות המבוססת על עוול נוראי.

כאשר יהודי הוגה בתורה בעברית הוא בורא את האור. השפה עברית היא עוברית, שפת העובר (אפשר לנקד את האות ע במילה עברית בחריק חסר או בקבוץ. אם ננקד את האות ע בקבוץ, נראה מיד כי עברית היא עוברית). עיבור ברחם ועיבור בבריאה היינו הך. כאשר אדם הוגה בתורה בעברית הוא גורם ליקום להתעבר.

תורה = 611 = את הרה

עִבְרִית => עֻבָּרִית

ברכות = 628 = חיים = חכם = כחם

התכונות והכוונות של אותו יהודי ההוגה בתורה בעברית קובעות את עצמת האור הנברא וטיבו – ממנו כל יצור נוצר, כולל החיות ואף האנשים.

הבנקאות היא ההתגלמות של הדרך בה תלמידי תורה עושים חשבון נפש ומנהלים חובות מוסריים. ממשלות הן ההתגלמות של רמת היכולת של תלמידי תורה להשתלט על יצריהם. כפי שהעולם נראה כיום, מה עלינו להבין אודות הפנימיות של היושבים בישיבות?

יותר על כן, כפי שאמרנו, עיבור הרחם ועיבור הבריאה היינו כך. בזמן המשגל אותם היהודים ההוגים בדברים חשוכים בישיבות כל היום, מיצרים זרע. הזרע שהם מיצרים (זרע = סוד אור) כוללים גם את הכוונות הטמאות שלהם וילדיהם נולדים ב”מטען גנטי” לא טהור כי אבותיהם לא טובלים במקווה של שמחה ואהבה. מה קורה במקוואות בימינו??? כל זה משפיע על העולם בו אנו חיים.

כיום, רוב היהודים ההוגים בתורה הם מבקשי כח והון, או הם מושפעים ע”י “רבנים” צמאי כח והון.

המוסדות הכי חזקים בעולם משקפים את הכוונות, הרצון והמניעים הכי פנימיים של אותם היהודים הלומדים תורה. אם כוונותיהם היו טהורות ומלאות אהבה לעם היהודי, לגויים ולכל הבריאה, המוסדות הכי מרכזיים והמשפיעים על חיינו היו הגונים, מתונים ואנושיים. המוסדות הכי חיוניים בחיינו הם מושחתים עד יסודם. זה מגלה כי בוראיהם – דהיינו אותם היהודים ההוגים בתורה כל העת, הם בעצמם מושחתים וחולים מוסרית. היהודים אינם יכולים להסתיר את פנימיותם מהעולם. אופינו האמתי מיד מתגלה כיצורים וטיב היצורים.

פרשנות התורה היום היא מאד מעוותת. מקורה – “חז”ל” – אותם היהודים שגרמו לרומאים ואמפריית רומא להתגלם. אם אותם היהודים אז היו הצדיקים כפי שתוארו, רומא לא הייתה מתגלמת כאמפריית רשע. רומא הייתה הגולם של אותם ה”רבנים”. היא הייתה התגלמות נגלית ביותר של פנימיות אותם ה”רבנים” דאז. הפרשנות של אותם היהודים כל כך מעוותת עד הברחת היהודים הכי טובים והחזקים מוסרית מהישיבות. היהודים הנשארים בישיבות הם חלשלושי אופי המקבלים את השטויות כאמת בלי פיקפוק ובלי שאלות נוקבות. הם לא מעיזים לנסות להפריד בין החיטה לזונים. הם בולעים את הכל יחד. המכשפים המנהלים את הישיבות אוהבים את המצב.

אין מנוס מחובתנו לחזור אל התורה האמתית וללמוד אותה בהמונינו ולברוא יחד עולם אנושי מלא אור בריא וכייף לחיות בו ומוסדות המשרתים אותנו נאמנות.

אנו לא יכולים להסתפק בכך כי בכל דור ודור יש כמה אלופי החילופים הממתקים את הפרשנות הקשה ומתקנים את הבל פיהם של הרבנים המושחתים. אנו צריכים ללמוד תורה בכוונות טהורות בהמונינו כדי לנטרל את ההשפעה של הרשעים ההוגים בתורה. כיום, הם הרוב. אנו צריכים ללמוד בטהרה בהמונינו – אחרת הם ימשיכו לשלוט בטיב העולם.

הבה נעשה כיהודי קומראן שברחו ממוסדות השלטון הרבני ומהכהנים הרעים בירושלים ובקשו מעם ה’ לגלות להם את האמת הטהורה שנשכחה אז, כמו היום.

אולם, בל נחזור על הטעות של יהודי קומראן. אל נסמוך על “מורה צדק”. אנו לא צריכים מנהיגים להדריך אותנו. הבה נפנה בהמונינו אל ה’ יתברך בבקשה לגלות חכמה לכל המבקשים את צדקתו וחכמתו למען הבריאה. נתיעץ ונלמד זה מזה ונהנה מאוצר חכמה משותף. הרי זאת הכוונה האמתית של פלא יועץ ועץ החיים. כמו כן, המובן היותר עמוק של המילה מלך הוא יועץ, ולא שליט.

מלך = לי לך

הבה נשתף זה את זה בחכמתנו. הבה נאמץ, כלנו, את הגישה: חכמתי חכמתך ולשרותך.

אם לא נעשה כן, אחי ואחיותי היקרים מכל, נמשיך לחיות בעולם נשלט ע”י בנקאים ופוליטיקאים רעים הגורמים לנו עצבון המוני כדי להוריד את רוחנו ומרווחים הכי הרבה הון ממלחמות, סמים וסחר בילדים.

אנו יחד יכולים לברוא עולם מאופיין בשמחה וצדק וכייף. למעשה, למטרה זאת אנו קיימים.

בברכות אהבת ציון

Tag Cloud