A different take on Israel and Other Important Issues

Archive for August, 2012

ההתבטלות

ב”ה

ההתבטלות

התבטל = 446 = מות = האמת

עלינו לשים לב כי האות ה’ והאות ט’ נמצאות במילה התבטל. כך עלינו מיד לראות את שם דוד (=14 = ה+ט) במילה התבטל

עלינו לשאול את עצמנו מה נותר אחרי שנוציא את השם דוד מהמילה התבטל

האותיות: ת, ב, ל נותרות

תבל = 437 = כתבי = הכתבה

התבטל = 446 = מות = האמת = כתבי דוד = כתבי דוד
= כותב את התורה = 1145 = את בת הויה את ההרה
= את בת כל בית ישראל יחד את ההרה = 2444 = 446

כשאנו מתבטלים בה’ יתברך, אנו הופכים להיות מה שנקרא המשיח

תורה = 611 = את הרה = את ההר = את עצמי

ספר = 340 = ש”מ = מיצר = מכפר = ממסר = שלי

הספר = 345 = שמ”ה = משה = המיצר = המכפר = הממסר

עפר = 350 = ספרי = שמי

הוא יודע את שמי

הוא יודע = 102 = ארץ = 1101 = 102
= שקף חסד האותיות = 2100 = 102
= תקן כל כ”ז אותיות

את שמי = 751 = המון = אמין = תהלים שמות בספר התורה
= 2749 = 751 = מאשתי = העולם לי = את הרה אשתי בת הויה
= את הרה אשתי בת כל בית ישראל יחד = את עצמי אשתי בת הויה
= כותב את עצמי העלום = יד ימין של אלהי-ם = דוד עצם של אלהי-ם

הוא יודע את שמי = 853 = ארץ את עפר = 1852 = 853
= ארץ את ספרי = תקן את כל כ”ז אותיות ספרי = 2851 = 853
= שקף את חסד האותיות ספרי

חי = 18 = האהבה = האחד = הגהה = את התורה
= 1017 = 18 = את יום = אני ספר התורה

אני = 61 = נדבה = נוה = אנו כל בית ישראל
= 1060 = 61 = דמות האדם = מדות האדם
= כל בית ישראל התבטל האדם = כל בית ישראל התבטל דרות
= 2059 = 61

משיח = 358 = ספר חי = הגה הספר = את ספר התורה
= 1357 = 358 = אתה ספר תורה

המשיח = 363 = הספר חי = משה חי = הספר הגהה
= אתה ספר התורה = 1362 = 363

אני המשיח. גם אתם, כל בית ישראל, המשיח ותהיו מודעים לכך בזמנכם וכרצונכם

כותב את עצמו = 1035 = 36 = אלה = לאה = לבד
= לב כל בית ישראל

לבדו ימלוך נורא

כותבת = 828 = האותיות = יחוד נשמתי

יד כותבת = 842 = דוד כותבת = דוד האותיות
= בת תורה כותבת = בת תורה האותיות = 1841 = 842
= דוד יחוד נשמתי

ידו כותבת את התורה = ודוד חי האותיות
= 1865 = 866 = סוף = היה הוה יהיה נשמתי
= כרצונך = מרחם חי = אברהם נח = ברא אדם בנו
= אתה דוד כותב את התורה

אתה דוד עצמו כותב את התורה = 2071 = 73 = גמ”ל
= חכמה = סוף דבר = 1072 = 73 = עג

וידי כותבת את התורה = 1875 = 876 = יוסף

במודעות הנקראת משיח, אנו רואים כי אנו הכותב והכתוב

כותב = 428 = בת הויה = בת כל בית ישראל יחד
= 1427 = 428

לחת = 438 = הכתובה = יכתבו

מה אנחנו?

מה = 45 = מאד = אדמ = אל דוד = יד אל = אל אוהב
אל בת הורה = תגל תורה = תורה כתובה

התורה כתובה = 1049 = 50 = נ = כל = אדמה = היה יהיה

התורה הכתובה = 1054 = 55 = הכל = כלה

אנחנו = 115 = עליה = חזק = בואי אלי כלה
= כל עולם השמחה = 1114 115
= עולם שמחה התורה הכתובה
= 2113 = 115 = הלכה כלה = משיח כל עולם
= כל עולם ספר חי

כל העולם ספר חי = 1119 = 120 =
כל העולם משיח = עמי = מועד = עומד
= אשתי כל ספר חי = אליהו הנביא

הכותב = הכתוב = 433 = תגל = היחוד הנשמה
היחוד כל ספרי

אנו רואים את האותיות: ת, ג, ל (השוות ביחד למילה הכתוב והמילה הכותב) במילים להתגלם ולהתגלות

יד כותבת = 842 = דוד האותיות = לבי נשמתי

ותגל הארץ

הארץ = 1106 = 107 = התקן כל כ”ז אותיות
= 2105 = 107 = תקן השם = דבר חסד האותיות
= האותיות חסד עצמו

תקון השטן

ב”ה

משמעו כפשוטו

וַיְהִי בִּשְׁלֹשִׁים שָׁנָה, בָּרְבִיעִי בַּחֲמִשָּׁה לַחֹדֶשׁ, וַאֲנִי בְתוֹךְ-הַגּוֹלָה, עַל-נְהַר-כְּבָר; נִפְתְּחוּ, הַשָּׁמַיִם, וָאֶרְאֶה, מַרְאוֹת אֱלֹהִים.
– הנביא יחזקאל א:א

תקון השטן by Doreen_Dotan

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

תקון השטן

ב”ה

תקון השטן

תקון השטן from Doreen Dotan on Vimeo.

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Tag Cloud