A different take on Israel and Other Important Issues

Archive for June, 2012

להיות יהודי

ב”ה

להיות יהודי

ד = 4 = 1003 = א + ג = שאר בשר = אקבץ = כל בית ישראל

הויה = 26 = 1025 = כל בית ישראל יחד = הקדושים = חוזה

שמטה = 354 = חתם הספר = 1353 = 354 = דוד שלי = אהוב שלי

השמטה = 359 = שטנ = משה דוד = אוהב הספר = חתם שמי = 1358 = 359

אליהו = 52 = חוזה הקדושים = 1051 = 52

יהודה = 30 = ל = הויה +ד = הויה כל בית ישראל = 1029 = כל בית ישראל כל בית ישראל יחד = 2028 = 30

חתם = 1008 = קבוץ = ט

החתם = 1013 = 14 = יד = דוד

חותם = 1014 = 15 = יה = השטן = קדשים = באהבה = אתם אחד = אתם אהבה

לחתם = 1038 = 39 = לדה = גאלה = חלם + ת

לחתום = 1044 = 45 = מה = אל דוד = אל אהוב = חולם + ת
= לחת + שורק

חובות = 422 = כתב = שמי חסד = נשבע

כתבי = 432 = תבל = חובותי

= לכתב = 452 = בנת = במתי = חובות יהודה
חובות הויה כל בית ישראל = 1451 = 452 = כל ספרי חוזה הויה

להיות יהודי by Doreen_Dotan

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

להיות יהודי

ב”ה

להיות יהודי

חלופים קשורים לסרטון:

ד = 4 = 1003 = א + ג = שאר בשר = אקבץ = כל בית ישראל

הויה = 26 = 1025 = כל בית ישראל יחד = הקדושים = חוזה

שמטה = 354 = חתם הספר = 1353 = 354 = דוד שלי = אהוב שלי

השמטה = 359 = שטנ = משה דוד = אוהב הספר = חתם שמי = 1358 = 359

אליהו = 52 = חוזה הקדושים = 1051 = 52

יהודה = 30 = ל = הויה +ד = הויה כל בית ישראל = 1029 = כל בית ישראל כל בית ישראל יחד = 2028 = 30

חתם = 1008 = קבוץ = ט

החתם = 1013 = 14 = יד = דוד

חותם = 1014 = 15 = יה = השטן = קדשים = באהבה = אתם אחד = אתם אהבה

לחתם = 1038 = 39 = לדה = גאלה = חלם + ת

לחתום = 1044 = 45 = מה = אל דוד = אל אהוב = חולם + ת
= לחת + שורק

חובות = 422 = כתב = שמי חסד = נשבע

כתבי = 432 = תבל = חובותי

לכתב = 452 = בנת = במתי = חובות יהודה
= חובות הויה כל בית ישראל = 1451 = 452 = כל ספרי חוזה הויה

להיות יהודי from Doreen Dotan on Vimeo.

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

הדיכוי האלים החל. סופה של מדינה

הדיכוי האלים החל. סופה של מדינה.

מחילת חובות

מחילת חובות

מחילת חובות from Doreen Dotan on Vimeo.

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

לבטל פרוזבול משום פיקוח נפש

ב”ה

לבטל פרוזבול משום פיקוח נפש

כשאנו, היהודים, הוגים בתורה, אנו קובעים את צורות הבריאה

כל העולם הכלכלי מעוות בגלל פרוזבול

התקנה הייתה טעות קטגורית והיא עלתה לנו ביוקר

עלינו ללחוץ על הרבנים לבטל פרוזבול בפרהסיה

יש טעות בסרטון. הייתי צריכה לאומר כורעים ברך

לבטל פרוזבול משום פיקוח נפש from Doreen Dotan on Vimeo.

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

UN REPORT DETAILS ISRAELI GOV’T CRIMES AGAINST CHILDREN

UN REPORT DETAILS ISRAELI GOV’T CRIMES AGAINST CHILDREN

In this unprecedentedly scathing Report, the UN tell all the truth about the Israeli governments atrocities against children and their families.

Scroll down on this page:

http://tinyurl.com/c4fh4ag

The Report in English is right below the Hebrew intro.

//www.viddler.com/embed/8d8abe1/?f=1&autoplay=0&player=full&secret=54627013&loop=0&nologo=0&hd=0

Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel
DoreenDotan@gmail.com

התורה לא נועדה לחלשים, מוגי הלב

ב”ה

התורה לא נועדה לחלשים, מוגי הלב

ברשותי כל הספרים המכילים, לטענתם, את ממצאי מגילות ים המלח הקיימים (לדעתי יש עוד, אך זה כבר סיפור אחר). יש לי גם ‘ספר המתאימות’ (=קונקורדנציה) ובו כל המונחים בעברית, ארמית ויוונית המצויים בקטעים שנתפרסמו. אין בהם אף מילה אחת אודות פרוזבול.

הם לבטח ידעו אודות התקנה, כי הם חיו אחרי ימיו של הלל הזקן.

אולם הם לא המיטו חרפה על עצמם עד כדי כתיבה אודות פרוזבול, שלא להזכיר את קבלת התקנה.

שום יהודי בעל זיק של כבוד עצמי, ייראה אמיתית כלשהי מפני ה’ או אהבת ישראל יוכל לאמץ את ה-“עלבון לדיינים” – כלשון ההפנייה המוצדקת של האמורא שמואל, ראש ישיבת נהרדעא, אל התקנה (גיטין לו ב’). מה חבל! הם היו נרפים מכדי לצאת נגדה בפועל.

בחיי ראיתי כי הסבל שבא לעולם בידי חלשים היה רב עשרות מונים מזה שנגרם בידי בני עוולה. השופט לואיס ברנדייס, בסוף כהונתו בבית המשפט העליון בארה”ב, אמר: “ראיתי רשעים אמיתיים מועטים שעמדו לפני הדוכן שלי; אולם ראיתי אנשים חלשים לרוב.”

לכן אמר ה’ ליהושע בן נון: “חזק ואמץ!” (יהושע, א: ז). אדם הלוקה בחולשה ובהעדר אומץ, איננו זכאי לרשת את הארץ המובטחת.

ה’ גזר על דור שלם של חלשלושים, בעלי אמונה רופפת ב-ה’ ובטחון מעורער בעצמם ובזולתם, שימותו במדבר בלי שיזכו אף לראות את הארץ המובטחת, כי ה’ יודע: החלשים אינם מסוגלים לבצע את מצוות ה’ הקשורות לארץ ישראל.

התורה איננה ספר היסטוריה. הכתוב בתורה נכון בכל דור. בכל דור מתים החלשים במדבר; הם לעולם לא יגיעו ליעד – אליו מובילה אותנו התורה.

עלינו להבין זאת!

חשוב לתפוס את המושג ‘מדבר’ כדי להבין כי התורה מתייחסת אל ‘כאן ועכשיו’, לא אל עידן מרוחק ואל מקום אחר, שונים מאד מן המציאות שלנו.

בשני בניינים (לפחות) משתמשים אנו בשורש ד-ב-ר: האחד [בבנין קל] – לדבור, כלומר להוציא את המקנה אל המרעה; והשני [בבנין פיעל] – לדבר, כלומר להתבטא במילים.

שם העצם ‘מדבר’ נגזר אף הוא מהשורש ד-ב-ר.
כאן מוצגים בפנינו הגורסים את מילות התורה כפי שלמדו מרבותיהם, אך מעולם לא שמעו את דבר התורה. הם חרשי-מתכת של מילים.

הם השדים בעלי הלשון הנוטפת צוף המחזיקים בתמליל המקראי כמגן נגד האזנה לדבר ה’. גרוע עוד יותר, הם נשארים בצד הבטוח של החוק והפוליטיקה ואינם ‘עושים גלים’ בעם ישראל פן לא ימצאו חן בעיני הקהל. הם-הם השותתים דם עד מוות במדבר.

בכל דור הם רוב המניין – ונושאי הניצוץ מנשמותיהם של יהושע בן נון וכלב בן יפונה הם המיעוט.

מדוע הוא נקרא כלב ‘בן יפונה’ [מלשון פניה]? שם אביו, כידוע לנו, הוא קנז. מדוע התורה משנה את שמו? – הוא נקרא ‘בן יפונה’ כי מלכתחילה הוא לא היה מספיק חזק ונחוש בדעתו כמו יהושע בן נון. הוא היה מוג לב. אולם הוא אילץ את עצמו לעשות את המפנה, את פניית הפרסה, ולהתחזק למען ה’ יתברך [ילקוט שמעוני, יהושע, טו: כו].

אם לא נולדת להיות יהושע בן נון, עליך לשאוף להיות כלב בן יפונה.

דורין אלן בל-דותן, צפת
dordot2001@yahoo.com

לסרב לשלם ריבית על הלוואות

לסרב לשלם ריבית על הלוואות

http://www.veoh.com/swf/webplayer/WebPlayer.swf?version=AFrontend.5.7.0.1355&permalinkId=v33605745brNfgTyg&player=videodetailsembedded&videoAutoPlay=0&id=20591708
Watch לסרב לשלם ריבית על הלוואות in Educational & How-To | View More Free Videos Online at Veoh.com

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

לסרב לשלם ריבית על הלוואות

לסרב לשלם ריבית על הלוואות

http://www.dailymotion.com/embed/video/xrl90u

לסרב לשלם ריבית על הלוואות by Doreen_Dotan

דורין אלן בל-דותן, צפת

DoreenDotan@gmail.com

Excercises for Military Take-Over in Israel?

It is possible that the military may have instructed the Municipal workers of Tzfat to blow out of here during the war with Lebanon so that they could have the experience of a battalion running the town.

That possibility makes more sense now that I see how this town is turning into a gulag, that all kinds of military brass are coming here and that Israel is sword rattling with Iran.

I read that Ehud Olmert is taking part in discussions about war with Iran. I didn’t think he was out of jail. A very possible reason that he would be involved in those negotiations is to contribute what they learned from the Lebanon war.

That may have been a preparedness exercise for a military take-over they planned in the future. That future may be now.

The war with Lebanon may have been a preparedness exercise for military take over.

Doreen Ellen Bell-Dotan, Tzfat, Israel
DoreenDotan@gmail.com

Tag Cloud