A different take on Israel and Other Important Issues

ויכוח אודות פרוזבול

מישהו אמר לי דבר מאד צפוי המאפיין את המחשבה של רוב הדתיים.

“אי אפשר לומר שפרוזבול זה המצאה, אינך יכולה להגיד זאת, זה עוקר יסוד מדברי חז”ל.
הכל טוב ויפה, שיש לך כאב לעניים, אני גם כואב את כאב ישראל , אבל לא יתכן לחשוב כך, זה מוגזם מאד. אינך יכולה לומר “שאלתי מעם ה'” מה את בדרגת נבואה, והיום אין נבואה בכלל. באמת. את יכולה לומר להשמיט כספים, ולדעתך הפרוזבול נוצל בצורה לא טובה אבל לא לעקור אותו מהשורש, זה תקנה של הלל שהוא ניצוץ משה רבינו, לא מקובל עליי. ולא על חכמים”

עניתי לו:

אני אגיד לך מה אני לא יכולה לעשות.
אני לא יכולה לראות את עמי מתרושש.
אני לא יכולה לראות את בעלי ההון רומסים את העם.
אני לא יכולה לראות שאפילו ילדי ישראל נחשבים כמסחר
אני לא יכולה לשקר לעצמי.

הלל טעה וזאת האמת. הוא פחד. הוא מעל. הוא חטא.

כל הכלכלה בעולם מצורעת בגלל ההחלטה הזאת.

“האבן היסוד” שלך רקובה – יש לעקור אותה.

התעורר מהאשליות שלך!
להגן על פרוזבול זה להגן על כהני בעל ותו לא.
פרוזבול – פרוז בעל
אתה מבין?
שה’ יסלח לך!

איני רשאית להתפשר בדבר זה או לתת לסנטימנטים להזיז אותי.
לא אפחד. ולא אשבר.
אומר את אמת התורה!!!

פרוזבול העבודה הזרה הכי מטונפת שיש.
אתה יודע שיש נשים העובדות כזונות כדי להחזיר חובות?
אתה יודע שיש ילדים שנשלחים לרחוב להתקבץ בגלל שמשפחותיהם התרוששו? לך תדע מה קורה להם ברחוב!
אתה יודע שיש סטודנטים המוכרים סמים להחזיר הלוואות?

מה יש לך וכמוך!? פחדנים! נאמנים למה? – לדבר המביא חטא וטנופת וסחר בילדים!
מה יש לך???!!!

אגיד לך את כל האמת המכוערת בלי הנחות.

הרשע לא משגשג בעולם בגלל הרשעים – אלא בגלל חלשלושים וחסרי עמוד השדרה – כמוך וכמו רבך הלל!
למה ה’ ישתבח שמו לעולמי עולמים צווה עלינו לשמור את השמטה במילים כה חזקות וחד משמעיות?!
כדי למנוע את כל הזוועות הנובעות מחובות!
ואתה וכמוך מתווכחים עם דברי ה’ ומצטדדים נגד ה’ ועם בובה של הורדוס?!?!?!

אם אין היום הנבואה זה רק מפני שלא שמרנו שמטה. ככתוב:

וְהַשְּׁבִיעִת תִּשְׁמְטֶנָּה וּנְטַשְׁתָּהּ, וְאָכְלוּ אֶבְיֹנֵי עַמֶּךָ

אביני = נביאי

לא יבוא נביא שלא יאמר : שמרו שמטה!
אתה וכמוך אוהבים את המצב בלי נביאים – כי אתה יודע מה הם יאומרו לך!
כל פעם כשאתה וכמוך שומעים את האמת אתם אומרים: אין נבואה היום. ולכן לכם אין

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: