A different take on Israel and Other Important Issues

תשובתי למבקרים את מה שאני אומרת על הזהר ויצחק לוריה

מישהו, המייצג את דעת הרוב, כתב לי:

“את חייבת להבין שההאשמות שאת מפנה כלפי האר”י הן שמיטת הקרקע מתחת לרוב אם לא כל היהדות כמו שאנחנו מכירים אותה היום.

הדוגמא העיקרית היא כל תנועת החסידות לדורותיה, שעל החשיבות שלה לקיום העם היהודי אין מי שחולק כבר גם לא בקרב “המתנגדים” לחסידות, שבנויה ומושתתת על התורה של האר”י ותלמידו הרב חיים ויטל.
ערעור על דמותו של של האר”י היא ערעור על דמותם של כל האדמו”רים מאז הבעש”ט כולל הוא עצמו.
ר’ נחמן, האדמו”ר הזקן, המגיד ממזריטש, לוי יצחק מברדיטשב, ישראל מרוזין, ועוד ועוד ועוד, שע”פ התורות שלהם אנחנו חיים היום, כולם הם תלמידיו בעקיפין של האר”י ופסילתו היא פסילתם.

ערעור על דמותו של האר”י כמוה כמו ערעור על הרמב”ם או על ה”שולחן ערוך”. אלו אושיות שכמעט כל אחד מבין שאין לנו באמת השגה לגבי מי הם היו בדרגתם הרוחנית, חוסר הבנה שרק גדל עם השנים, וביקורת עליהם היא דבר מסוכן מאוד.”

עניתי:

הבעל שם טוב עצמו היה נגד הזהר והחסידים ניסו לטשטש עובדה זאת.

נכון, אחי, רוב החסידים של היום מתעסקים בעיקר בעבודה זרה.

אגיד לך דבר עוד יותר מקומם – רוב האנשים החושבים שהם יהודים הם לא.

אם שמים דג בג’ין הוא יודע כי הוא לא במים.

אם שמים יהודי באווירה של עבודה זרה הוא גם נחנק.

מי שמתעסק בעבודה זרה ולא מרגיש שמשהו לא בסדר – עליו לבדוק את יחוסו.

לא אתפשר עם הדבר זה. לא אחזור בדברי ולא אתנצל.

הרי כתוב:

וְהִשְׁאַרְתִּי בְיִשְׂרָאֵל, שִׁבְעַת אֲלָפִים: כָּל-הַבִּרְכַּיִם, אֲשֶׁר לֹא-כָרְעוּ לַבַּעַל, וְכָל-הַפֶּה, אֲשֶׁר לֹא-נָשַׁק לוֹ.

מלכים א’ י”ט:י”ח

שבעת אלפים, חביבי – *מכל הדורות* ישארו אחרי הנפוי האחרון. מי שלא אוהב את העובדה יכול להתוכח עם אליהו הנביא.

ו*לעולם* אל תנסה להפחיד אותי במילה “מסוכן” או תנסה לגרום לי להתכופף בפני תדמיות מרות סתם כדי לנסות להכניע אותי לעבודה זרה.

תמיד היה מסוכן לאומר את האמת ולאומר את אמת התורה פי כמה וכמה.

אני לא מפחדת מ*שום דבר* בעולם הזה או בכל עולם אחר.

הפחד היחיד שלי הוא מפני הקדוש ברוך הוא.

מאז תקופת רומא, הרוב העצום של “רבנים” שהתפרסמו, נהיו ראשי ישיבה והיו נחשבים חשובים היו בכיס אחורי של הותיקן.

ומאז אברהם אבינו, רק המעטים הלכו בדרכי ה’, לא רק נגד האיומים של הגויים, אלא גם נגד האיומים של ה”רבנים”.

אני לא יודעת אם אני בין שבעת האלפים שישרדו ויזכו להקרא יהודי אמת וצדק – אבל אלחם עבורם בכל כוחותי.

העמדה שלי מספיק ברורה?

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: