A different take on Israel and Other Important Issues

העבד הנרצע

העבד הנרצע

 

מאד חשוב כי הציבור יבין מיזה העבד הנרצע.

 

השלטון מעודד אותם לחשוב כי הם אנשים טובים ואילו אוהבי הדרור ורודפי הצדק הם הבעייתיים.

 

אם בעלי ההון והפוליטיקאים טפילים, העבד הנרצע הוא הטפיל על הטפיל – אין ירוד מזה.

 

הם הכלומניקים המוחלטים הצריכים את האשליה שאם הם ילקקו למשטר, כמה מהזיו של בעלי ההון והפוליטיקאים ישתקף גם עליהם.

 

היינו מזמן מנצחים את בעלי ההון בלי הפריירים האפסיים האלה כי בעלי ההון מעטים והכלומניקים הם המונים.

 

עבד נרצע הוא בן אדם כל כך כהה רגש שהוא לא יכול להבחין בין חרא לבין דבש ושמנת והוא לא מבין את אלה שכן מבחינים. אז הוא חושב שהם כפויי טובה או מדימיינים כי המצב לא כל-כך מזהיר.

 

החדשות הטובות הן: העבד הנרצע כן יתוקן בחברה צודקת.

 

הם כל כך חלשים שהם יתאימו את עצמם לכל חברה.

 

דורין אלן בל-דותן, צפת

DoreenDotan@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: